Vicepremierul interimar pentru Reintegrare a avut o discuţie cu pretinsul ministru de externe de la Tiraspol
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Vicepremierul interimar pentru Reintegrare a avut o discuţie cu pretinsul ministru de externe de la Tiraspol

De la sediile Misiunii OSCE din Chişinău şi din Tiraspol, în format de videoconferinţă, a avut loc prima din acest an şedinţă de lucru a reprezentanţilor politici în procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreană din partea Chişinăului şi Tiraspolului, cu participarea vicepremierului interimar Olga Cebotari şi a pretinsului ministru de externe din Transnistria, Vitalii Ignatiev, în calitate de negociatori principali, la care au asistat reprezentanţii participanţilor din cadrul formatului de negocieri „5+2”.

A fost salutată reluarea după o pauză de aproximativ şase luni a întrunirilor în acest format şi exprimată disponibilitatea menţinerii unui dialog constructiv în vederea impulsionării procesului de negocieri şi a determinării direcţiilor prioritare de activitate pentru perioada apropiată.

Discuţiile s-au focusat mai apoi pe evoluţiile înregistrate în realizarea angajamentelor convenite în aşa-numitul pachet Berlin+, fiind punctată situaţia în prezent, problemele existente, poziţiile părţilor şi acţiunile necesare de întreprins în viitor întru a implementa plenar deciziile protocolare semnate în perioada anilor 2017-2018 (podul dintre satele Gura Bâcului şi Bâcioc, buna funcţionare a şcolilor cu predare în grafie latină, terenurile agricole din raionul Dubăsari, apostilarea diplomelor de model neutru, documentarea autovehiculelor cu plăci neutre, telecomunicaţiile), dar şi pentru a soluţiona problema liberei circulaţii şi pentru a respecta cerinţele procesuale în vigoare în gestionarea dosarelor ce au tangenţă cu activitatea organelor de drept abilitate.

Potrivit unui comunicat de presă, o atenţie distinctă a fost acordată grupurilor de lucru sectoriale, fiind evidenţiată dinamica activităţii din anul 2020 (26 de şedinţe comparativ cu 21 în 2019), realizărilor marcate şi a dificultăţilor întâmpinate, specificată necesitatea impulsionării acestora în vederea sporirii eficienţei şi a identificării unor soluţii tehnice viabile la cele mai actuale probleme cu care se confruntă locuitorii de pe ambele maluri ale Nistrului, precum şi a fost agreată disponibilitatea luării măsurilor necesare întru activizarea lor şi convocarea în perioada apropiată a reuniunilor experţilor de profil pe tematici concrete.

"S-a menţionat că în rezultatul interacţiunii din anul 2020 s-a reuşit semnarea a 4 documente în procesul de negocieri, iar pe agendă rămân şi necesită a fi coordonate adiţional şi definitivate şi alte proiecte de decizii protocolare sectoriale, inclusiv în sfera înlăturării barierelor tehnice în calea comerţului şi protecţia drepturilor consumatorului. De asemenea, negociatorii-şefi au efectuat un schimb de opinii pe marginea altor subiecte de actualitate ce au fost reflectate şi în corespondenţa purtată în ultima perioadă de timp între oficiile reprezentanţilor politici, cu expunerea din partea Chişinăului a paşilor şi a procedurilor ce se impun a fi întreprinse în corespundere cu rigorile în vigoare", se spune în comunicatul de presă.

Totodată, au fost trasate direcţiile prioritare de mişcare în perspectiva apropiată, reprezentantul politic de la Chişinău evidenţiind necesitatea menţinerii unei dinamici active în toate formatele existente de negocieri, crearea premiselor de reluare a rundelor oficiale în formatul ,,5+2”, implementarea pachetului ,,Berlin+” şi soluţionarea problemelor stringente în interesele populaţiei, promovarea noilor iniţiative pozitive cu caracter umanitar, eliminarea barierelor în calea liberei circulaţii, acordarea asistenţei în protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, realizarea unor măsuri comune pentru combaterea eficientă a infecţiei Covid-19, cu implicarea specialiştilor de pe ambele maluri ale Nistrului.

Reprezentanţii politici au agreat că vor menţine o interacţiune permanentă şi axată pe atingerea unor rezultate tangibile, au reiterat existenţa unei voinţe politice exprese în vederea angajării şi avansării în rezolvarea problemelor primordiale ale cetăţenilor, precum şi au menţionat necesitatea desfăşurării unor consultări productive cu Reprezentantul Special al Preşedinţiei în exerciţiu a OSCE, care va efectua până la finele lunii curente o vizită de lucru în Republica Moldova.

Similare
RECOMANDĂRI