A fost aprobată lista laureaţilor Premiului Naţional
Sursa foto:imagine simbol Vizualizari:

A fost aprobată lista laureaţilor Premiului Naţional

Cabinetul de miniştri a aprobat lista laureaţilor din anul curent a Premiului Naţional. Câştigătorii au fost selectaţi prin vot secret de către membrii Comisiei pentru decernarea Premiului Naţional, în cadrul ultimei şedinţe convocate.

Aşadar, Premiul Naţional 2021 se acordă următoarelor personalităţi:

- Ghenadie Jaloba, artist plastic, pentru merite deosebite în creaţie şi promovarea culturii naţionale; 

- Petru Neamţu, director artistic şi prim-dirijor al Orchestrei de Muzică Populară „Folclor” a Filarmonicii Naţionale „Serghei Lunchevici”, Artist al Poporului, pentru realizări remarcabile în promovarea tezaurului folcloric şi dezvoltarea domeniului muzical naţional;

- Anastasia Nichita, maestru internaţional al sportului la lupte libere feminine, pentru performanţe sportive şi promovarea internaţională a imaginii Republicii Moldova; 

- Tudor Cîrlan, antrenor emerit al Republicii Moldova la lupte libere, pentru contribuţie excepţională la promovarea valorilor olimpice; 

- Maria Şleahtiţchi, scriitoare, doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar, pentru poemele incluse în volumele „Fragile” şi „Iubirea noastră e o doamnă frumoasă”; 

- Vitalie Ciobanu, scriitor, jurnalist, redactor-şef al Revistei „Contrafort”, pentru volumul de proze „Zilele după Oreste”; 

- Colectivul Instituţiei Publice Teatrul Naţional „Mihai Eminescu”, pentru activitate prodigioasă şi valoroasă pe plan naţional şi internaţional.

 

Anual, Guvernul decernează până la 10 Premii Naţionale pentru realizări remarcabile care au îmbogăţit substanţial ştiinţa, tehnologiile, cultura, arta şi sportul, au contribuit  la promovarea imaginii pozitive a R. Moldova pe plan internaţional şi care au avut un impact considerabil asupra progresului tehnico-ştiinţific şi social-economic, dar şi asupra domeniului culturii. La fel ca şi în ceilalţi ani, câştigătorii Premiului Naţional vor primi diploma Guvernului şi o recompensă financiară de 100 000 de lei.

Similare
RECOMANDĂRI