Academia Română neagă existenţa limbii moldoveneşti diferită de cea română: A promova ideea unei limbi „moldoveneşti“ este o manipulare ideologică
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Academia Română neagă existenţa limbii moldoveneşti diferită de cea română: A promova ideea unei limbi „moldoveneşti“ este o manipulare ideologică

Declaraţiile că există o limbă moldovenească, diferită de limba română, sfidează adevărul ştiinţific, se spune într-o declaraţie a Academiei Române, menţionându-se că Academia Română este îngrijorată de noile încercări de a introduce în uzul oficial, în Republica Moldova şi în alte regiuni vecine locuite de români, noţiunea inexistentă de „limbă moldovenească“, susţinută odinioară de propaganda sovietică şi reluată, astăzi, de către anumite cercuri interesate politic.

Limba română, potrivit Academiei Române, de mai bine de două secole încoace, este studiată sistematic de către lingviştii români şi străini, care au stabilit exact statutul şi rolul său.

„Prutul nu reprezintă o graniţă lingvistică sau dialectală şi, în consecinţă, limba vorbită de o parte şi de alta a acestui râu este aceeaşi, anume limba română. Graiurile limbii române asigură unitatea limbii şi sunt inteligibile tuturor românilor,” se arată într-o declaraţie a Academiei Române privind unitatea limbii române.

Sursa citată precizează că graiul moldovenesc nu se opune în niciun fel unităţii limbii române, aşa cum noţiunile de moldovean şi de român nu se contrapun, ci se completează.

„Este adevărat că astăzi există statul, recunoscut în plan internaţional, Republica Moldova, dar limba majorităţii populaţiei sale este limba română, exprimată în frumosul grai moldovenesc. Istoria şi realitatea nu pot urmări decât criteriul adevărului omeneşte posibil, iar acest adevăr vorbeşte clar şi fără echivoc despre limba română, vorbită şi scrisă cu alfabet latin pe ambele maluri ale Prutului.”

Potrivit Biroului Prezidiului Academiei Române, a promova ideea unei limbi „moldoveneşti“, distincte de cea română, nu este numai o denaturare a unei realităţi culturale şi identitare documentată în toate sintezele lingvistice, istorice şi literare, ci şi o manipulare ideologică pe care comunitatea internaţională nu o va accepta niciodată.

„Limba unui popor e parte definitorie a identităţii sale; de aceea, instrumentalizarea ei ideologică prin politici lingvistice tendenţioase nu poate modifica o realitate care se sprijină pe o tradiţie de secole şi mai ales nu poate anula o identitate pe care românii din Republica Moldova o simt ca definitorie: aceea a apartenenţei la spaţiul lingivistic şi cultural românesc.”

Academia Română a solicitat prin această declaraţie autorităţilor Republicii Moldova să păstreze în uz oficial noţiunile corecte şi consacrate de „limba română“ şi de „istoria românilor“.


Similare
RECOMANDĂRI