Activitatea unităţilor de alimentaţie publică în R. Moldova va fi reluată de la 15 iunie
Sursa foto:imagine simbol Vizualizari:

Activitatea unităţilor de alimentaţie publică în R. Moldova va fi reluată de la 15 iunie

Începând cu data de 15 iunie 2020 va fi permisă reluarea activităţii unităţilor de alimentaţie publică. O decizie în acest sens a fost aprobată de către Comisia Naţională Extraordinară de Sănătate Publică luni.

Astfel vor trebui respectate mai multe reguli:

1. Organizarea şi efectuarea, până la reluarea activităţii, a dezinfecţiei întregului utilaj/inventar de lucru, suprafeţelor din spaţiile de depozitare, producere, comercializare şi deservire.
2. Monitorizarea stării de sănătate a angajaţilor, inclusiv termometria, la începutul zilei de muncă cu asigurarea evidenţei. În caz de depistare a unor simptome ale infecţiei respiratorii acute, angajatul nu se admite la serviciu, se autoizolează şi informează medicul de familie.
3. Asigurarea personalului cu cantităţi suficiente de echipament de protecţie personală (măşti, mănuşi, şorţuri şi viziere după caz). Măştile de protecţie vor fi schimbate la fiecare 2 ore.
4. Instalarea la intrare în locuri vizibile a dozatoarelor cu dezinfectant pentru mîini pe bază de alcool.
5. Asigurarea folosirii unor grupuri sanitare separate pentru personal şi vizitatori.
6. Aplicarea ecranelor de protecţie din plexiglas/sticlă la case şi locurile de preluare a comenzilor.
7. Asigurarea condiţiilor pentru respectarea igienei mâinilor, după fiecare client, la prepararea bucatelor - înainte şi după orice contact cu produsele alimentare.
8. Efectuarea obligatorie a termometriei la intrare în local a fiecărui vizitator/consumator cu interzicerea accesului persoanelor cu stare febrilă şi informarea lor despre necesitatea consultării medicului. 
9. Informarea vizitatorilor / consumatorilor referitor la măsurile de prevenire a infecţiei COVID-19 prin afişarea materialelor informative aprobate de autorităţi.
10. Excluderea aglomerării prin asigurarea respectării distanţei fizice de 1,5-2 metri între persoane. Se va admite deservirea la mese a maximum 4 persoane, cu excepţia grupurilor constituite din membrii unei familii de gradul unu şi doi pe linie dreaptă şi colaterală.
11. Igienizarea şi dezinfectarea meselor de deservire se va efectua după fiecare client.
12. Igienizarea şi dezinfectarea spaţiilor de lucru a personalului, spaţiilor de deservire şi grupurilor sanitare la fiecare 2 ore.
13. Organele competente vor asigura monitorizarea respectării măsurilor stipulate în prezenta instrucţiune.
Similare
RECOMANDĂRI