Agenţia Proprietăţii Publice a reziliat contractul de concesiune cu Avia Invest şi cere restituirea bunurilor Aeroportului Internaţional Chişinău
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Agenţia Proprietăţii Publice a reziliat contractul de concesiune cu Avia Invest şi cere restituirea bunurilor Aeroportului Internaţional Chişinău

Pentru neexecutarea obligaţiunilor contractuale, la data de 8 iulie 2020, Agenţia Proprietăţii Publice a reziliat contractul de concesiune încheiat cu SRL „AVIA INVEST” a activelor aflate în gestiunea Î.S. „Aeroportul Internaţional Chişinău” şi a terenului aferent, iar drept efect a solicitat de la SRL „AVIA INVEST” restituirea bunurilor Aeroportului Internaţional Chişinău.

Într-un comunicat al APP se arată că, la data de 30 august 2013, Agenţia Proprietăţii Publice a încheiat Contractul de concesiune a activelor aflate în gestiunea Î.S. „Aeroportul Internaţional Chişinău” şi a terenului aferent nr. 4/03 cu SRL „AVIA INVEST”.

Potrivit contractului, concesionarul s-a obligat să garanteze finanţarea concesiunii pe tot termenul contractului în volumul şi termenele prevăzute, prin constituirea garanţiei de bună execuţie a contractului, pentru fiecare din etapele de implementare.

SRL „AVIA INVEST” nu a executat obligaţiile contractuale de edificare a obiectivelor concesionale stabilite în Programul investiţional atât pentru Etapa I investiţională cât şi pentru Etapa II, acumulînd restanţe la capitolul investiţii în jur de 66.2 mln. EUR.

Pentru etapa a II-a de implementare a concesiunii, garanţia de bună execuţie a contractului de concesiune a expirat la 31.12.2019, iar SRL „AVIA INVEST” nu a executat obligaţia contractuală privind constituirea unei noi garanţii de bună execuţie în valoare de 1 000 000 EUR.

La data 14.04.2020, Agenţia Proprietăţii Publice a expediat notificarea preliminară nr. 09-056-1714 şi a solicitat SRL „AVIA INVEST” executarea obligaţiilor contractuale privind constituire a garanţiei de bună execuţie a contractului acordîndu-se o perioadă de rezoluţie, de 60 de zile, în care SRL „AVIA INVEST” urma să constituie o garanţie valabilă de bună execuţie a contractului de concesiune.

SRL „AVIA INVEST” nu s-a conformat solicitării Agenţiei Proprietăţii Publice, urmare a ce SRL „Avia-Invest” prin adresarea nr. 09-05-1888 din 06.05.2020 a fost informată repetat despre necesitatea executării obligaţiei contractuală privind constituirea garanţiei de bună execuţie.

În perioada de rezoluţie, de 60 de zile de la data recepţionării notificării preliminare, acordată prin contract, SRL „AVIA INVEST” nu a executat obligaţiile contractuale, încălcînd grav prevederile contractului de concesiune încheiat la 30 august 2013.

Similare
RECOMANDĂRI