Anunţ pentru tinerii basarabeni care vor să studieze în universităţile din România. Ce trebuie să conţină dosarul şi care sunt etapele procedurii de admitere
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Anunţ pentru tinerii basarabeni care vor să studieze în universităţile din România. Ce trebuie să conţină dosarul şi care sunt etapele procedurii de admitere

Autorităţile din România au anunţat care sunt 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗶𝘁̦𝗶𝗶𝗹𝗲 𝗽𝗿𝗶𝘃𝗶𝗻𝗱 𝗮𝗱𝗺𝗶𝘁𝗲𝗿𝗲𝗮 𝗰𝗲𝘁𝗮̆𝘁̦𝗲𝗻𝗶𝗹𝗼𝗿 𝗱𝗶𝗻 𝗥𝗲𝗽𝘂𝗯𝗹𝗶𝗰𝗮 𝗠𝗼𝗹𝗱𝗼𝘃𝗮 î𝗻 î𝗻𝘃𝗮̆𝘁̧𝗮̆𝗺𝗮̂𝗻𝘁𝘂𝗹 𝘀𝘂𝗽𝗲𝗿𝗶𝗼𝗿 𝗱𝗲 𝘀𝘁𝗮𝘁 𝗱𝗶𝗻 𝗥𝗼𝗺𝗮̂𝗻𝗶a, pentru 𝗮𝗻𝘂𝗹 𝘂𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝘁𝗮𝗿 𝟮𝟬𝟮𝟬-𝟮𝟬𝟮𝟭.

Dosarul de candidatură conţine următoarele documente:

a) Cerere-formular de înscriere propriu fiecărei instituţii de învăţământ superior;
b) Copia certificatului de naştere;
c) Copia paşaportului, valabil cel puţin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul - copie după primele 3 pagini;
d) Copia certificatului de căsătorie, după caz;
e) Copia diplomei de Bacalaureat sau echivalentă sau, după caz, adeverinţa (pentru absolvenţi anului curent) de promovare a examenelor naţionale de absolvire a învăţământului liceal;
f) Copii ale foilor matricole pentru studiile liceale absolvite;
g) Copie recomandării ierarhilor sau acordul conducătorilor locali de culte, pentru candidaţii la admiterea în învăţământul superior teologic, după caz;
h) Alte documente solicitate de instituţia de învăţământ superior de stat, conform propriei metodologii de admitere, după caz.

Procedura de admitere include următoarele etape:

a) Oferta locurilor de studii alocate se publică pe site-urile instituţiilor de învăţământ superior de stat şi pe site-ul Ministerului Educaţiei Naţionale (http://www.edu.ro/cooperare internaţională/romanii pretutindeni);
b) Dosarul de candidatură poate fi transmis în perioada stabilită de instituţiile de învăţământ superior, în conformitate cu procedurile stabilite de acestea. Aceste modalităţi pot fi: electronic la o adresă de e-mail comunicată de instituţia de învăţământ superior; prin poştă sau direct la sediile instituţiilor de învăţământ superior; prin e-mail la Ministerul Educaţiei Naţionale, la adresa [email protected], dosarul fiind redirecţionat către instituţia de învăţământ superior solicitată; în cadrul târgurilor educaţionale organizate pe teritoriul Republicii Moldova potrivit legislaţiei în vigoare; la sediile extensiunilor universitare care funcţionează pe teritoriul Republicii Moldova sau prin alte forme, stabilite şi comunicate de instituţiile de învăţământ superior;
c) Verificarea diplomelor de bacalaureat prezentate de absolvenţii din Republica Moldova se poate realiza accesând http://www.edu.gov.md şi, ulterior, accesarea paginii pentru verificarea actelor de studii;
d) Instituţiile de învăţământ superior vor stabili modalitatea de confirmare a primirii dosarelor de candidatură;
e) Candidaţii vor fi admişi pe bază de concurs de dosar, conform criteriilor stabilite de fiecare instituţie de învăţământ superior;
f) Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, denumit în continuare MRP şi Ministerul Afacerilor Externe, denumit în continuare MAE pot emite recomandări în cazul candidaţilor a căror şcolarizare în România este considerată oportună din perspectiva politicii externe şi a relaţiilor cu românii de pretutindeni;
g) Fiecare candidat declarat admis va confirma un singur loc de studiu, transmiţând la instituţia de învăţământ formularul din Anexa nr. 4 – prin modalităţile comunicate de către fiecare instituţie de învăţământ superior;
h) La înmatriculare, candidaţii declaraţi admişi vor depune actele de studii în original, precum şi alte documente, solicitate de instituţia de învăţământ superior;
i) Înmatricularea poate fi condiţionată de promovarea testele de aptitudini, organizate pentru învăţământul de artă şi sportiv, după caz;
j) Listele candidaţilor admişi vor fi înaintate de universităţi către Ministerul Educaţiei Naţionale-Direcţia Generală Relaţii Internaţionale şi Afaceri Europene, denumit în continuare MEN-DGRIAE, în vederea emiterii aprobărilor de şcolarizare pentru fiecare student admis, în concordanţă cu opţiunile acestora. MEN, MRP şi MAE pot solicita dosarul de candidatură în vederea emiterii aprobării de şcolarizare.

Informaţiile privind condiţiile de admitere, locurile scoase la concurs, specializările propuse, calendarul, conţinutul dosarului de candidatură şi modul de transmitere a acestuia se regăsesc în metodologiile elaborate de fiecare instituţie de învăţământ superior şi sunt disponibile pe site-urile acestora.

De menţionat că dosarele de candidatură trebuie transmise direct instituţiilor de învăţământ superior inclusiv de către candidaţii români de pretutideni din Albania, Serbia, Ucraina şi Macedonia de Nord.

Autorităţile române subliniază că diplomele eliberate de autorităţile competente din ţările care au anulat examenele scrise sau orale de finalizare a ciclului liceal în anul 2020 sunt recunoscute de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Pentru informaţii suplimentare sau clarificări, vă rugăm să contactaţi Direcţia Generală Relaţii Internaţionale şi Afaceri Europene la adresa de e-mail [email protected]indicând în subiect, pentru o cât mai eficientă instrumentalizare, sintagma „admitere români de pretutindeni 2020”.

Similare
RECOMANDĂRI