ARBI va administra un registru unic care va conţine informaţia generalizată a bunurilor infracţionale sechestrate
Vizualizari:

ARBI va administra un registru unic care va conţine informaţia generalizată a bunurilor infracţionale sechestrate

Procurorii, executorii judecătoreşti, Serviciul Fiscal de Stat şi instanţele de judecată vor transmite informaţia despre bunurile infracţionale indisponiblizate, confiscate şi recuperate Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie. Informaţia va fi inclusă în Registrul unic al Bunurilor Infracţionale Indisponibilizate, care recent a fost notificat la Centrul pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal (CPDCP) şi a primit aviz pozitiv pentru a fi implementat.

În fapt, Registrul Bunurilor Infracţionale Indisponibilizate reprezintă un ansamblu de resurse şi tehnologii informaţionale, de mijloace tehnice de program şi metodologii, aflate în interconexiune şi destinate evidenţei şi prelucrării informaţiilor privind bunurile infracţionale indisponibilizate. Utilizarea acestei baze de date va spori nivelul de securizare a informaţiei, integritatea datelor, va asigura istoricul de modificări privind aplicarea şi ridicarea sechestrelor. De asemenea, va permite creşterea eficienţei activităţii angajaţilor CNA în cadrul proceselor de recuperare a bunurilor infracţionale.

Prin implementarea acestei baze de date se urmăreşte stabilirea unor norme stricte de evidenţă a bunurilor infracţionale indisponibilizate, precum şi integrarea cu Sistemul informaţional automatizat “Urmărire penală: E-Dosar” al Procuraturii Generale, pentru o colaborare eficientă cu Procuratura Generală pe aspecte ce ţin de indisponibilizarea şi recuperarea bunurilor infracţionale. Prin urmare, ARBI, procurorii, executorii judecătoreşti, Serviciul Fiscal de Stat şi instanţele de judecată vor fi principalii furnizori de date, actualizând în permanenţă informaţia.

De notat că, atât conceptul tehnic, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 34/2020, cât şi baza de date au fost elaborate şi implementate cu suportul proiectului comun al Uniunii Europene şi  Consiliului Europei „Controlul corupţiei prin aplicarea legii şi prevenire” (CLEP). Anterior, evidenţa bunurilor sechestrate de către Agenţie era asigurată prin intermediul documentelor electronice.

Similare
RECOMANDĂRI