Biroul Politici de Reintegrare vine cu detalii privind ridicarea unui lot de plăci auto ce conţin simboluri neaprobate prin lege
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Biroul Politici de Reintegrare vine cu detalii privind ridicarea unui lot de plăci auto ce conţin simboluri neaprobate prin lege

În legătură cu reacţiile difuzate în media din stânga Nistrului privind calificarea ca fiind ,,ilegale” acţiunile dispuse de către reprezentanţii organelor competente ale Republicii Moldova în privinţa ridicării unui lot de plăci auto ce conţin simboluri neaprobate prin lege, menţionăm ca fiind inadmisibilă interpretarea sau atribuirea de etichetări activităţii acestora, în contextul în care măsurile dispuse survin în limitele şi reieşind din procedurile prevăzute de legislaţia în vigoare, iar orice forme de ingerinţe pentru a influenţa deciziile organelor abilitate de ocrotire a normelor de drept sunt interzise şi implică răspunderea juridică corespunzătoare.

Referitor la avertismentul Tiraspolului că aceste acţiuni vor primi răspunsuri de ordin procesual din partea aşa-numitelor structuri din regiune, exprimăm regret şi nedumerire în legătură cu asemenea abordări inacceptabile, or, aspectele ce ţin de înfăptuirea justiţiei şi determinarea formelor de răspundere juridică de rigoare excedă mandatul şi capacitatea decizională din partea altor exponenţi decât ai celor ce acţionează conform literei legii şi din partea organelor împuternicite prin lege.

La fel, propunerile de a identifica soluţii la nivel de experţi sectoriali sunt provocatoare în contextul în care asemenea aspecte nu pot fi obiect al negocierilor şi al condiţionărilor în lumina celor remarcate supra.

Biroul Politici de Reintegrare reaminteşte că plăcile date fac parte dintr-un lot ce a fost reţinut în data de 22 decembrie 2021 de către reprezentanţii organelor vamale ale Republicii Moldova, iar măsurile de ridicare vizează exclusiv numerele ce conţin simbolici nerecunoscute şi nicidecum nu privesc plăcile de înmatriculare de model neutru ce au fost vămuite în modul stabilit, preluate şi transportate la destinaţie de către agentul economic respectiv.

„Astfel, venim către Tiraspol cu apelul de a renunţa la politizarea excesivă a aspectelor ce nu ţin de competenţa oficiilor reprezentanţilor politici în procesul de negocieri privind reglementarea transnistreană şi de a contribui la eliminarea dificultăţilor artificiale pe care le întâmpină locuitorii de pe ambele maluri ale Nistrului”, precizează reprezentanţii Biroului Politici de Reintegrare.

Similare
RECOMANDĂRI