Elevii din opt şcoli din ţară vor studia un program unic de educaţie ecologică
Sursa foto:Hai Moldova Vizualizari:

Elevii din opt şcoli din ţară vor studia un program unic de educaţie ecologică

Profesori din opt şcoli din localităţile Boşcana, Jevreni, Coşerniţa, Oniţcani şi Sîngera au fost instruiţi să aplice un program unic educaţional dezvoltat de experţii de mediu ai echipei Hai Moldova, prin care să cultive în elevii lor responsabilitatea şi grija faţă de mediul în care locuiesc. Pe lângă un ghid în care profesorilor li se explică cum să-şi organizeze lecţiile într-un mod captivant pe temele de mediu, în şcolile participante în acest proiect vor fi create şi patrule eco - grupuri de elevi care vor monitoriza situaţia de mediu la ei în şcoală şi localitate.

De ce este importantă educaţia ecologică?

Echipa Hai Moldova explică în ghidul lansat că îşi doresc să pună accent pe educaţia ecologică pentru că, în prezent, mai mult de 7 miliarde de oameni folosesc (abuzând deseori, cu bună ştiinţă sau fără) resursele naturale ale pământului. În fiecare colţ al lumii, oamenii taie păduri, extrag minerale şi surse de energie, erodând solul de la suprafaţă, poluând aerul şi apa, creând deşeuri primejdioase şi producând o ruptură a zonelor naturale într-un ritm fără precedent în istoria vieţii pe pământ. Deoarece cerinţele care decurg din suprapopulare şi dezvoltare cresc, devine tot mai greu pentru oameni să-şi satisfacă nevoile şi dorinţele. Şi devine de asemenea imposibil să scape de consecinţele degradării serioase a mediului: dispariţia speciilor, extinderea deşertului, contaminarea cu pesticide, creşterea problemelor de sănătate, foametea, sărăcia şi pierderea de vieţi umane. Mulţi experţi sunt îngrijoraţi de faptul că, dacă acest ritm de distrugere continuă, vom fi martorii distrugerii treptate a sistemelor care sprijină viaţa pe Pământ.
Educaţia privind mediul este un proces care are scopul să îmbunătăţească calitatea vieţii prin asigurarea oamenilor cu „uneltele” de care au nevoie pentru a rezolva şi împiedica apariţia problemelor de mediu. Educaţia de mediu poate ajuta oamenii să câştige cunoştinţe, deprinderi, motivaţii, valori şi angajamentul de care au nevoie pentru a gospodări eficient resursele pământului şi de a-şi asuma răspunderea pentru menţinerea calităţii mediului, explică experţii.
 
Realizatorii ghidului mai spun că scopul lor este să-i ajute pe cei care organizează astfel de cursuri în şcoli să dezvolte strategii creând programe efective de educaţie a mediului. Deşi ghidul pune accentul în special pe educaţia ecologică în şcoli, multe din informaţii se pot aplica la programele de educaţie ale comunităţilor. Copiii sunt un public foarte important pentru educaţia ecologică deoarece sunt gestionarii şi consumatorii de mâine ai resurselor. Şi în unele cazuri copiii îşi pot influenţa părinţii şi alţi membri ai comunităţii. Educatorii şi toţi cei care lucrează în şcoli împreună cu elevii pot avea un impact deosebit, de la creşterea conştientizării şi cunoaşterii până la formarea de atitudini şi proiecte active în numele educaţiei mediului.

Mai multe lecţii în natură

În ghid, profesori sunt îndemnaţi:
  • Să organizeze mai multe lecţii în natură. Toate lecţiile au fost scrise pentru a fi predate în clasă dar se pot adapta foarte uşor şi în afara clasei. Lecţiile în aer liber sunt mult mai interesante şi mai distractive. În acelaşi timp dau posibilitatea studentului/elevului să-şi cunoască în mod direct elementele despre care învaţă şi sunt un foarte bun factor motivant;
  • Să adapteze lecţia la stilul lor de predare, fiind creativi şi folosind orice alt material ajutător care va face lecţia mai interesantă;
  • Să adauge studii de caz. Acestea pot fi anexe ale lecţiilor şi pot fi realizate imediat după ce lecţia a luat sfârşit, cu scopul de a sublinia ideile manualului. Studiile de caz pot fi uşor de găsit pe internet.
Programul îşi propune să le facă cunoscute elevilor şi problemele de mediu din ţară noastră. Prin urmare şi faptul că în fiecare an, în Republica Moldova sunt generate aproape 3 milioane de tone de deşeuri. În ghid, profesorii sunt îndemnaţi să le vorbească separat despre fiecare problemă în parte: deşeurile deosebit de periculoase, importanţa colectării separate, problema ambalării excesive, importanţa copacilor şi altele.
De asemenea, elevii vor fi învăţaţi să deprindă un comportament conştiincios de mediu.
 
Hai Moldova a elaborat programul „Patrula eco. Ghid de educaţie ecologică” în cadrul proiectului lansat în luna septembrie „Comunităţi sustenabile – dezvoltare durabilă”. Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană şi Fundaţia Konrad Adenauer prin intermediul Programului de granturi „Dezvoltarea societăţii civile la nivel local în Republica Moldova”. Pe parcursul acestuia, localităţile din r. Criuleni - Jevreni, Boşcana, Coşerniţa, Oniţcani şi or. Sîngera beneficiază de susţinerea experţilor de mediu pentru a elabora strategii de rezolvare a problemelor de mediu în mod constructiv, dar şi de a educa spiritul civic şi responsabil al cetăţenilor şi autorităţilor.
 
 
 
 
 
Similare
RECOMANDĂRI