Impozitul ce rezultă din contractele de locaţiune poate fi achitat online, prin Serviciul MPay
Sursa foto:mpay.gov.md Vizualizari:

Impozitul ce rezultă din contractele de locaţiune poate fi achitat online, prin Serviciul MPay

Din acest an încă o taxă poate fi achitată online. Este vorba despre impozitul ce rezultă din contractele de locaţiune. Începând cu data de 3 ianuarie 2019, impozitul din transmiterea în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a imobilului poate fi achitat prin intermediul Serviciului Guvernamental de Plăţi Electronice – Mpay.

Pentru a achita acest tip de impozit în regim on-line, contribuabilul urmează:

1.        Să acceseze serviciul MPay

2.        Să introducă indentificatorul cererii şi datele solicitate în formular

3.         aleagă metoda de plată

4.        Să achite impozitul propri-uzis.

Totodată, în cazul în care contribuabilul deţine semnătură electronică sau mobilă, contractul de dare în locaţiune a bunurilor imobiliare poate fi înregistrat on-line prin accesarea SIA „e-Cerere” de pe portalul serviciilor fiscale electronice: www.servicii.fisc.md.

Reiterăm că, persoanele fizice, care oferă în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) proprietate imobiliară, sunt obligate să înregistreze contractul de locaţiune la Serviciul Fiscal de Stat şi să achite impozit în mărime de 7% din valoarea contractului. Contractele de locaţiune urmează a fi înregistrate în termen de trei zile de la data încheierii la subdiviziunea structurală a SFS (Direcţia Deservire Fiscală), în raza căreia îşi au domiciliu de bază.

Suma impozitului pe venit se va achita cel târziu la data de 2 a lunii curente sau în avans. În cazul în care contractul a fost încheiat după data de 2 a lunii, termenul de plată în aceasta lună va fi a doua zi din momentul încheierii contractului.

Persoanele fizice care nu îşi vor onora obligaţiile corespunzătoare, riscă amenzi şi sancţiuni, în conformitate cu prevederile Codului fiscal.

Pentru informaţii suplimentare, rugăm să Vă adresaţi la numărul de telefon 080001525, apel gratuit, sau la Direcţia Deservire Fiscală locală.

Actualmente, prin intermediul serviciului MPay pot fi achitate mai multe impozite şi taxe, precum:

·  Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova

·  Impozitul pe avere

·  Impozitul pe bunurile imobiliare

·  Formularele tipizate fiscale

·  Taxa de eliberare a patentei de întreprinzător

·  Impozitul pe venit

·  Obligaţii fiscale (SCITL)

Similare
RECOMANDĂRI