În instituţiile de învăţământ profesional tehnic vor fi disponibile noi programe de studii cu profil agroalimentar
Sursa foto:madrm.gov.md Vizualizari:

În instituţiile de învăţământ profesional tehnic vor fi disponibile noi programe de studii cu profil agroalimentar

Elevii din instituţiile de învăţământ profesional tehnic cu profil agroalimentar vor  studia trei specialităţi noi: tehnician în industria alimentară, nivel 4 ISCED;  tehnician asigurarea calităţii, nivel 4 ISCED şi operator la linie în industria alimentară, nivel 3 ISCED. Cele trei standarde ocupaţionale noi pentru domeniul agroalimentar au fost concepute reieşind din actualităţile şi cerinţele pieţei muncii şi graţie proiectului Uniunii Europene ”DevRAM”.

Noile specialităţi vor fi studiate la Centrul de Excelenţă în Servicii şi Prelucrarea Alimentelor din Bălţi, Centrul de Excelenţă în Horticultură şi Tehnologii Agricole din Ţaul, Colegiul Agroindustrial din Ungheni, Colegiul Agroindustrial din Râşcani, Centrul de Excelenţă în Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău etc.

Prin prisma analizelor efectuate în domeniul agroalimentar, s-a constatat că fiecare dintre ocupaţiile de nivel 4 ISCED, identificate în premieră pentru elaborare de SO, este de o însemnătate mare pentru sector, datorită ponderii, rolului şi valorii pe care o deţin. Necesitatea acestora fiind determinată de actualitatea şi importanţa lor strategică în procesul de producere.

Elaborarea noilor standarde ocupaţionale a avut loc în urma unei cooperări eficiente dintre Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului cu Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, reprezentanţi ai sectorului privat, reprezentanţi ai autorităţilor publice locale de nivelul II din Soroca, Drochia, Ungheni, Rezina, Râşcani, Comrat, Ceadâr-Lunga, Vulcăneşti, Donduşeni şi având la bază experienţa ofertelor educaţionale a altor ţări.

Datorită cooperării şi creării platformelor de comunicare între instituţiile de resort şi partenerii de dezvoltare, viitorii absolvenţi ai programelor de formare profesională cu calificările nominalizate vor dobândi deprinderile necesare şi vor avea oportunitatea să se angajeze în calitate de tehnicieni sau operatori în toate ramurile industriei alimentare.

Notă: Proiectul Uniunii Europene ”Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova” (DevRAM), Partea I. ”Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia”, implementat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Centrul Educaţional PRO DIDACTICA şi Asociaţia Internaţională Donau Soja (Austria), îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi externă, precum şi la fortificarea capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar.

Similare
RECOMANDĂRI