Ion Chicu a vizitat Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti
Sursa foto:gov.md Vizualizari:

Ion Chicu a vizitat Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti

Prim-ministrul Ion Chicu a întreprins o vizită de lucru la Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti (PILG). Şeful Executivului a fost însoţit de un grup de responsabili de la Cancelaria de Stat şi MEI.

Mathias von Tucher, directorul general al Danube Logistics Holding, a făcut o scurtă prezentare a portului la etapa actuală, atât ca structură, cât şi ca date operaţionale. 65% din acţiunile portului sunt în proprietatea BERD şi 35% - a Danube Logistics Holding. În port activează peste 470 de angajaţi şi în infrastructură au fost investite cca 70 milioane de dolari.

În anul 2019 prin Portul Giurgiuleşti au fost transportate peste un milion de tone de mărfuri, dintre care 57% s-au exportat şi 42% au fost importate. 72% din importuri au fost din UE, cu precădere din România. În 2019, prin PILG  s-au exportat produse în 44 de ţări, majoritatea,  44% din mărfuri şi produse – spre  UE.

În perspectiva apropiată, în PILG va fi pus în funcţiune un terminal pentru transportul vinului în vrac, care va impulsiona exportul de vinuri şi va lărgi geografia exporturilor de vinuri.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, managementul PILG a listat un şir de probleme, pentru soluţionarea cărora are nevoie de susţinerea Guvernului. Au fost discutate inclusiv aspecte care pot compromite intenţiile investiţionale şi genera condiţii de competiţie neloială, spune Executivul.

A fost evidenţiată necesitatea realizării activităţilor de menţinere a navigabilităţii fluviale pe râul Prut, acţiuni care astăzi le execută gestionarii PILG. Managementul Portului a menţionat şi problema unor abordări învechite şi conflictuale ce împiedică desfăşurarea activităţilor operaţionale şi procesul investiţional.

Un alt subiect discutat a fost necesitatea consolidării infrastructurii CFM în cadrul PILG, prin detaşarea locomotivelor, vagoanelor şi darea în exploatare a liniei feroviare „Cahul-Giurgiuleşti".

Prim-ministrul Ion Chicu a solicitat reprezentanţilor MEI să examineze fiecare subiect, să prezinte informaţie şi soluţii pentru dezvoltarea sustenabilă a activităţilor portuare într-o manieră legală cu respectarea obligatorie a cerinţelor de protecţie a mediului.

După şedinţă, premierul, însoţit de managementul PILG, a vizitat un şir de întreprinderi care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Portulu şi s-a informat despre investiţiile realizate în infrastructura existentă şi planurile de dezvoltare a acesteia.

Similare
RECOMANDĂRI