Moldova şi SUA intenţionează să intensifice relaţiile de colaborare comercială
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Moldova şi SUA intenţionează să intensifice relaţiile de colaborare comercială

Moldova şi SUA intenţionează să intensifice relaţiile de colaborare în domeniul vamal şi facilitării comerţului şi să impulsioneze schimburile comerciale cu produse agricole. Acest subiect a fost discutat în cadrul unei întrevederi a Directorului interimar al Serviciului Vamal, Iurie Ceban şi reprezentanţi ai autorităţilor naţionale de resort (MADR, ANSA) cu membri ai Departamentului de Agricultură din Carolina de Nord (SUA) şi reprezentanţi ai Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova.

În cadrul discuţiilor oficiale, administraţia vamală şi-a exprimat voinţa de a identifica noi posibilităţi de promovare a dialogului cu mediul de afaceri, inclusiv cu antreprenorii străini, în scopul facilitării activităţii acestora şi stimulării schimburilor comerciale între cele două state, în special în ceea ce priveşte produsele agroalimentare.

Totodată, în vederea avansării în realizarea angajamentelor şi obiectivelor strategice ale instituţiei, autoritatea vamală şi-a reconfirmat preocuparea pentru simplificarea continuă a procedurilor vamale şi dezvoltarea unor noi instrumente de facilitare a comerţului internaţional.

În intervenţiile sale, Directorul interimar al Vămii, Iurie Ceban, a menţionat că una dintre priorităţile instituţiei rămâne a fi promovarea unei interacţiuni facile dintre mediul de afaceri şi organul vamal, reiterând deschiderea administraţiei vamale pentru soluţionarea eficientă a tuturor impedimentelor cu care se confruntă antreprenorii locali sau străini în cadrul operaţiunilor vamale.

La rândul lor, reprezentanţii delegaţiei SUA au apreciat receptivitatea manifestată de către autorităţile moldoveneşti, salutând promovarea simplificărilor şi facilităţilor vamale, menite să contribuie la îmbunătăţirea climatului de afaceri.

Similare
RECOMANDĂRI