Noţiunile ”intravilan” şi ”extravilan” vor fi excluse din lege
Sursa foto:parlament.md Vizualizari:

Noţiunile ”intravilan” şi ”extravilan” vor fi excluse din lege

Noţiunile ”intravilan” şi ”extravilan”, fiind depăşite în timp, vor fi excluse din Legea privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului. În acest sens a fost înaintat un proiect de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, avizat, miercuri, de Comisia protecţie socială, sănătate şi familie.

Noţiunile de ”extravilan” şi ”intravilan” reflectă situaţia „de epocă” când toate terenurile agricole au fost gestionate de Ministerul Agriculturii, specifică autorii proiectului de lege.

Totodată, proiectul propus stabileşte o ierarhie obligatorie a documentaţiei de urbanism – începând cu planul urbanistic general al localităţii şi până la planul urbanistic de detaliu. Stabilirea ierarhiei va exclude acţiunile orientate spre înlocuirea planului urbanistic general al localităţii cu alte documente, ceea ce provoacă dezvoltarea haotică a localităţilor.

De asemenea, întru armonizarea legislaţiei naţionale în domeniul construcţiei cu cea a UE se propune stipularea prin lege a unei noi exigenţe – ”utilizarea sustenabilă a resurselor naturale”.

Proiectul de lege are câteva anexe prin care se dau exemple de cereri pentru obţinerea actelor permisive, dar şi se fac propuneri de modificare a celor existente, inclusiv prin completarea cu informaţii suplimentare, de exemplu – cu numărul cadastral al imobilului sau terenului.

Modificarea la o altă lege – cu privire la statutul municipiului Chişinău - propune suplimentarea funcţiilor consiliului local şi ale primarului general privind iniţierea, elaborarea, avizarea şi aprobarea documentaţiei de urmanism şi amenajare a teritoriului.

Toate propunerile de moficare a legislaţiei au menirea de a elimina favorizarea construcţiilor neautorizate şi a reduce numărul de conflicte generate de acestea.
 
Similare
RECOMANDĂRI