Precizările Ambasadei României referitoare la informaţiile apărute în presă despre nepermiterea intrării pe teritoriului României a cetăţenilor R. Moldova, acceptaţi la studii
Vizualizari:

Precizările Ambasadei României referitoare la informaţiile apărute în presă despre nepermiterea intrării pe teritoriului României a cetăţenilor R. Moldova, acceptaţi la studii

Ambasada României în Republica Moldova a luat act de informaţiile apărute în presa locală, cu referire la nepermiterea intrării pe teritoriului României a cetăţenilor Republicii Moldova, acceptaţi la studii, şi vine cu unele precizări.

Într-o postare pe Facebook a Ambasadei României la Chişinău,se arată că, urmare a demersurilor interinstituţionale întreprinse la nivelul Ministerului Afacerilor Externe al României şi Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră Române, ţinând cont de cadrul legal în vigoare, adoptat în contextul pandemiei de COVID-19, au fost clarificate situaţiile întâmpinate la intrarea pe teritoriul României, de către studenţii admişi la studii în ţara noastră.

Prin urmare, acestora li se permite intrarea în România, pe cale de excepţie, potrivit art.2 alin.(1) pct.2 lit.g) şi i) din Anexa 3 a Hotărârii Guvernului României nr. 782 din 14.09.2020, sub rezerva prezentării unui sau mai multor documente din care să reiasă scopul deplasării în România, astfel:

- Dovada de acceptare la studii eliberată de Ministerul Educaţiei Naţionale, din care să rezulte că studentul va urma o formă de învăţământ cu frecvenţă, la o instituţie de învăţământ superior de stat sau particulară, acreditată ori autorizată provizoriu, potrivit legii;

- Documente din care să rezulte acceptarea la studii, emise de către o instituţie de învăţământ superior din România;

- Informare din partea instituţiilor de învăţământ cu privire la necesitatea prezenţei în România pentru formalităţile legate de începerea anului universitar/ preluarea locului de cazare în cămin.

A fost analizată şi situaţia elevilor minori care studiază în România, în sensul că, părinţilor sau altor persoane care îi însoţesc, li se va permite intrarea în România, fiind încadraţi la situaţia prevăzută la art.2 alin.(1) pct.2 lit.g) din Anexa 3 a HG 782/2020, şi anume la categoria persoanelor care călătoresc din motive imperative.

Este necesar ca însoţitorii, care nu sunt părinţi ai unui elev minor, să completeze în punctul de trecere a frontierei o declaraţie pe propria răspundere, din care să reiasă scopul călătoriei acestora în România.
 
Similare
RECOMANDĂRI