Republica Moldova primeşte a doua tranşă din asistenţa macrofinanciară oferită de Uniunea Europeană
Vizualizari:

Republica Moldova primeşte a doua tranşă din asistenţa macrofinanciară oferită de Uniunea Europeană

Comisia Europeană, în numele UE, a aprobat astăzi alocarea a 30 de milioane de euro din asistenţa macrofinanciară pentru Republica Moldova.

Aceasta este cea de-a doua şi ultima tranşă din cadrul actualului program de asistenţă macrofinanciară pentru Republica Moldova, prima tranşă în valoare de 30 de milioane de euro fiind acordată în octombrie 2019. Tranşa a doua este alcătuită din 10 milioane de euro sub formă de grant şi 20 de milioane de euro sub formă de împrumut pe termen lung, cu dobândă scăzută, se arată într-un comunicat al Comisiei Europene.

Programul este destinat pentru a ajuta Moldova în acoperirea nevoilor sale de finanţare externă, ceea ce este deosebit de important în contextul pandemiei de coronavirus, în timp ce implementează o agendă de reforme amplă şi ambiţioasă.

Paolo Gentiloni, Comisar pentru Economie, a declarat: “Astăzi, UE a aprobat încă 30 de milioane de euro din asistenţa financiară pentru a ajuta Moldova să facă faţă şocului economic cauzat de pandemia de coronavirus. Uniunea Europeană este alături de cetăţenii Moldovei în aceste vremuri dificile. De asemenea, doresc să felicit Republica Moldova pentru eforturile depuse în realizarea reformelor, de exemplu în îmbunătăţirea sistemului de justiţie şi combaterea corupţiei.

Debursarea urmăreşte îndeplinirea angajamentelor politice convenite cu UE, precum este stipulat în Memorandumul de Înţelegere. Acestea includeau măsuri importante în domeniile guvernanţei sectorului financiar, a sectorului public, lupta împotriva corupţiei şi spălării banilor, domeniul energiei şi a climatului de afaceri şi implementarea Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător (DCFTA).

Tranşele asistenţei macrofinanciare sunt condiţionate de un progres semnificativ în programele FMI. Moldova a finalizat cu succes cea de-a şasea şi ultima revizuire a Facilităţii extinse de creditare, pe trei ani, şi a Mecanismului de finanţare extinsă al Fondului FMI din martie 2020.

Alocările asistenţei macrofinanciare sunt condiţionate şi de îndeplinirea anumitor precondiţii politice. Comisia şi Serviciul European de Acţiune Externă (SEAE) consideră că s-au înregistrat progrese intermediare suficiente în acest scop, în special în ceea ce priveşte seria de acţiuni specifice pe termen scurt, comunicate de către UE autorităţilor din Moldova în luna februarie, legate, printre altele, de justiţie, anticorupţie, mass-media şi societatea civilă.

Autorităţile moldoveneşti s-au angajat, de asemenea, să continue reforma justiţiei, în special prin prezentarea modificărilor constituţionale mult aşteptate pentru reforma judiciară, în conformitate cu standardele internaţionale. Prin urmare, ţinând cont de aceste eforturi, Comisia şi SEAE consideră că precondiţiile politice pentru acordarea celei de-a doua tranşe a asistenţei macrofinanciare au fost îndeplinite. Comisia şi SEAE monitorizează îndeplinirea acestor precondiţii pe tot parcursul ciclului de viaţă al programelor de asistenţă macrofinaciară.

În mod separat, UE pune la dispoziţia Moldovei şi alte împrumuturi de asistenţă macrofinanciară în valoare de 100 de milioane de euro, ca parte a deciziei de a acorda asistenţă macrofinanciară pentru zece ţări partenere pentru a le ajuta să limiteze efectele economice negative provocate de pandemia de coronavirus. Comisia este pregătită să acorde prima tranşă a acestei asistenţe macrofinanciare în cel mai scurt timp, după adoptarea legală a Memorandumului de Înţelegere cu Republica Moldova. Memorandumul de Înţelegere stabileşte acţiunile politice pentru a fi îndeplinite în schimbul ajutorului.

Operaţiunile de asistenţă macrofinanciară fac parte din angajamentul amplu al UE cu ţările vecine şi sunt menite să servească drept instrument al UE de răspuns la situaţiile de criză. Acestea sunt disponibile pentru ţările vecine ale UE, care se confruntă cu probleme grave în ceea ce priveşte balanţele de plăţi.
 
Similare
RECOMANDĂRI