Sâmbete lucrătoare, pauze de masă mai scurte şi timp de muncă extins cu o oră pentru recuperarea zilelor libere din perioada stării de urgenţă
Vizualizari:

Sâmbete lucrătoare, pauze de masă mai scurte şi timp de muncă extins cu o oră pentru recuperarea zilelor libere din perioada stării de urgenţă

După „vacanţa” din perioada pandemiei, angajaţii vor munci mai mult. Guvernul urmează să examineze în şedinţa din 3 iunie un proiect de Hotărâre cu privire la modul de recuperare a zilelor declarate libere de către Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova.

Documentul prevede 12 zile de Sâmbătă care vor fi declarate  zile lucrătoare pe parcursul anului 2020 pentru recuperarea celor 12 zile declarate libere de către Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova (Dispoziţiile nr. 6 din 26 martie 2020, nr. 14 din 6 aprilie 2020, nr. 17 din 13 aprilie 2020 şi nr. 21 din 24 aprilie 2020), scrie Bizlaw.md.

Astfel, salariaţii vor activa în sâmbetele din 13 iunie, 27 iunie, 4 iulie, 18 iulie, 1 august, 15 august, 5 septembrie, 19 septembrie, 3 octombrie, 17 octombrie, 31 octombrie şi 14 noiembrie. Regimul de muncă în aceste zile va fi de la 8:00 până la 16:30, cu pauza de masă de la 12:00 până la 12:30 .

Totodată, orele de lucru echivalente cu 10 zile libere vor fi recuperate, începând cu 1 iulie 2020, prin majorarea, în zilele de luni până vineri, a timpului zilnic de muncă cu o oră şi reducerea pauzei de masă cu 30 de minute.

În aceste zile, regimul zilnic de muncă în instituţiile/autorităţile publice din subordinea Guvernului pentru salariaţii cu durata normală a timpului de muncă va fi de la ora 8:00 până la 17:30, cu pauza de masă de la 12:30 până la 13:00. În alte instituţii şi autorităţi publice, regimul se va stabili de către conducătorul entităţii.

Recuperarea zilelor declarate libere se va produce prin efectuarea concomitentă a extinderii timpului zilnic de muncă şi muncii în zilele de sâmbătă declarate lucrătoare, până la epuizarea deplină a zilelor/orelor necesare de recuperat.

Proiectul mai prevede că în caz de încetare a contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu până la recuperarea deplină a zilelor declarate libere, angajatorul va reţine din plăţile ce se cuvin salariatului salariul achitat pentru zilele/orele nerecuperate.

Pentru salariaţii remuneraţi cu salarii de funcţie lunare, munca efectuată în zilele de sâmbătăt declarate lucrătoare, precum şi orele recuperate în zilele de luni până vineri nu se remunerează şi nu se consideră muncă suplimentară.

Aceste reguli nu se vor aplica pentru salariaţii care:

  • au activat în baza dispoziţiilor Comisiei pentru Situaţii Excepţionale (salariaţii instituţiilor medico-sanitare, serviciilor de salvare, urgenţă, asistenţă socială, apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale);
  • nu se aflau în raporturi de muncă cu unitatea în cauză;
  • aveau suspendate contractele individuale de muncă/raporturile de serviciu;
  • s-au aflat în concediu medical, concediu paternal, concediu de odihnă anual, concediu neplătit;
  • au activat la decizia angajatorului (la distanţă sau cu prezenţa în oficiu).

Aceşti salariaţi nu au obligaţia de a se prezenta la muncă în zilele/orele declarate lucrătoare, iar salariul de funcţie lunar al acestora nu va fi diminuat.

În caz de necesitate, atragerea la muncă a salariaţilor respectivi în zilele declarate lucrătoare poate fi dispusă de angajator, această muncă fiind considerată muncă prestată în zile de repaus, pentru care, cu consimţământul salariatului, poate fi acordată o altă zi liberă sau oferită retribuţie în conformitate cu prevederile Codului muncii din contul şi în limitele cheltuielilor de personal prevăzute în bugetele respective.

Similare
RECOMANDĂRI