Situaţia pe piaţa gazelor naturale şi riscurile pentru consumatorii din R. Moldova, discutată în cadrul şedinţei Comisiei pentru Situaţii Excepţionale. Deciziile luate
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Situaţia pe piaţa gazelor naturale şi riscurile pentru consumatorii din R. Moldova, discutată în cadrul şedinţei Comisiei pentru Situaţii Excepţionale. Deciziile luate

Situaţia pe piaţa gazelor naturale şi riscurile pentru consumatorii din Republica Moldova au fost discutate în cadrul şedinţei Comisiei pentru Situaţii Excepţionale, convocată în seara zilei de 11 ianuarie 2022.

În cadrul şedinţei a fost audiat raportul SA Moldovagaz privind procesul de achitare a facturilor pentru gazul procurat de la furnizor în contextul creşterii preţului de achiziţie pentru luna ianuarie. De asemenea, a fost audiat raportul Ministerului Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale cu privire la situaţia pe pieţele internaţionale de tranzacţionare a gazului natural şi implicaţiile pentru Republica Moldova. În baza rapoartelor prezentate s-au constatat dificultăţi în acumularea fondurilor necesare pentru achitarea integrală de către SA Moldovagaz către furnizor. Acestea se datorează devierilor financiare negative cauzate de creşterea preţului pentru luna ianuarie şi menţinerea tarifelor aprobate anterior.

SA Moldovagaz a informat Comisia Situaţii Excepţionale că, deşi condiţiile contractuale de plată au rămas neschimbate, furnizorul nu mai acceptă devieri financiare negative şi astfel există riscul de sistare a livrării gazelor naturale în cazul în care nu se vor face achitările în conformitate cu condiţiile contractuale.

Participanţii la şedinţă au discutat despre un set de soluţii pentru a evita riscul sistării livrărilor de gaze naturale către Republica Moldova, inclusiv despre eventualitatea contractării unui credit comercial de către SA Moldovagaz. De asemenea, s-a discutat despre compensarea facturilor pentru consumatori în contextul în care tariful pentru aceştia ar putea fi majorat.

La finalul şedinţei membrii CSE au aprobat următoarele decizii:
Instituţiile publice vor întreprinde măsuri pentru a raţionaliza consumul de gaz şi energie electrică în baza recomandărilor Ministerului Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale;

SA Moldovagaz va iniţia discuţii în cadrul Consiliului de Observatori despre posibilitatea extinderii termenului de plată a facturilor până la sfârşitul lunii ianuarie 2022;

SA Moldovagaz va continua negocierile cu băncile comerciale privind contractarea unui credit comercial şi va informa în mod oficial membrii CSE despre răspunsul băncilor;

Ministerul Finanţelor va analiza opţiunile legale existente privind amânarea plăţii TVA de către SA Moldovagaz pentru o perioadă scurtă, astfel asigurând compania cu lichidităţi necesare pentru plăţile curente;

Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale în comun cu Ministerul Finanţelor vor analiza situaţia privind creşterea tarifului la gazele naturale şi impactul asupra consumatorilor, dar şi fondul alocat pentru compensaţii şi va înainta propuneri de îmbunătăţire a sistemului de compensaţii.

Ministerul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale va continua monitorizarea situaţiei şi va informa periodic membrii CSE despre evoluţia situaţiei.
Comisia Situaţii Excepţionale se va întruni în şedinţe repetate pentru a evalua situaţia pe piaţa gazelor naturale şi, în funcţie de necesităţi, va adopta decizii noi în vederea evitării unor riscuri majore pentru consumatori.
Similare
RECOMANDĂRI