Starea de urgenţă în sănătate publică se prelungeşte până pe 15 iulie pe întreg teritoriul Republicii Moldova
Vizualizari:

Starea de urgenţă în sănătate publică se prelungeşte până pe 15 iulie pe întreg teritoriul Republicii Moldova

Comisia naţională extraordinară de sănătate publică a decis prelungirea stării de urgenţă în sănătate publică pe întreg teritoriul Republicii Moldova pînă la data de 15 iulie 2020, cu posibilitatea de prelungire a termenului  în funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice.

Ca urmare, autorităţile administraţiei publice centrale, autorităţile publice locale, persoanele juridice de drept public şi de drept privat înregistrate în Republica Moldova, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, precum şi cetăţenii Republicii Moldova şi alte persoane fizice aflate pe teritoriul Republicii Moldova, vor asigura respectarea strictă a măsurilor de prevenire a infecţiei.
 1. Se menţin pînă la data de 15 iulie 2020 condiţiile, restricţiile şi excepţiile pentru persoanele care traversează frontiera de stat, prevăzute de punctele 10, 12, 13, 14 ale Hotărîrii CNESP nr. 11 din 15 mai 2020 cu modificările ulterioare.
 2. Pe perioada stării de urgenţă în sănătate publică se restricţionează:
  1. aflarea în locurile publice (păduri, parcuri, alei, plaje etc.), în grupuri mai mari de 3 persoane;
  2. aflarea persoanelor în vârstă de peste 63 (şaizeci şi trei) ani, în afara domiciliului şi în spaţiile publice fără necesitate stringentă;
  3. aflarea persoanelor pe terenuri de joacă, terenuri sportive şi zone de agrement;
  4. activitatea Centrelor de reabilitare/recuperare, inclusiv balneosanatoriale, cu excepţia Centrului Republican de Reabilitare pentru Copii şi Centrului Republican Experimental de Protezare Ortopedie şi Reabilitare (servicii de intervenţie timpurie şi reabilitare medicală în ambulatoriu);
  5. activităţile consultativ-diagnostice şi de tratament programate, cu excepţia prevederilor punctului 24 al Hotărîrii CNESP nr. 11 din 15 mai 2020;
  6. activitatea procesului educaţional în cadrul instituţiilor de învăţămînt general, profesional şi universitar (pentru instituţiile publice şi private);
  7. activitatea taberelor de odihnă şi întremare a sănătăţii copiilor;
  8. organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţilor/competiţiilor cu caracter cultural–sportiv, cu excepţia activităţilor prevăzute în punctul 26 al Hotărîrii CNESP nr. 11 din 15 mai 2020, punctul 3 al Hotărîrii CNESP  nr. 13 din 29 mai 2020 şi punctele 4, 6 ale Hotărîrii CNESP nr. 16 din 18 iunie 2020;
  9. activitatea cluburilor de noapte;
  10. organizarea ceremoniilor (nunţi, cumetrii, omagieri, mese de pomenire) în orice instituţie indiferent de statut public sau privat.
 3. Se admite organizarea întrunirilor în masă cu caracter unic, cu participarea unui număr mai mic de 50 de persoane, cu respectarea măsurilor de sănătate publică şi cu întocmirea obligatorie de către organizatori a listei de evidenţă epidemiologică a evenimentului, după modelul (nume, prenume, IDNP, număr de telefon, adresă email, adresă de domiciliu). Întrunirile nu pot fi organizate în adiacentul instituţiilor publice, de învăţământ, spitalelor sau altor locuri cu risc sporit de infecţie. 
 4. Reluarea, începând cu data de 01 iulie 2020, a tuturor activităţilor economice, cu excepţia activităţilor prevăzute în punctul 4 al prezentei Hotărîri, cu respectarea a măsurilor generale de sănătate publică şi speciale stipulate în anexa nr.1  „Reguli Generale referitor la măsurile de prevenire a infecţiei COVID-19” şi anexa nr. 2 „Ghidul cu privire la măsurile de prevenire a infecţiei COVID – 19 la locul de muncă”.
 5. În dependenţă de evoluţia şi tendinţa situaţiei epidemiologice a infecţiei COVID–19, măsurile restrictive vor fi revizuite. 
 6. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică, vor asigura, revizuirea tuturor hotărârilor/dispoziţiilor aprobate, aducându-le în concordanţă cu Hotărârile Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică a Republicii Moldova.
Similare
RECOMANDĂRI