Vicepreşedinte de raion şi consilier local în acelaşi timp. Un funcţionar din Criuleni, verificat de Agenţia Naţională pentru Intergitate
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Vicepreşedinte de raion şi consilier local în acelaşi timp. Un funcţionar din Criuleni, verificat de Agenţia Naţională pentru Intergitate

Autoritatea Naţională de Integritate a stabilit încălcarea regimului juridic al incompatibilităţilor la unul din actualii vicepreşedinţi din raionul Criuleni, care nu a soluţionat în termen legal starea de incompatibilitate.

Acesta s-a aflat în stare de incompatibilitate, în perioada decembrie 2019 – prezent, exercitând simultan, contrar legii, funcţia (mandat) de vicepreşedinte al raionului şi mandatul de consilier în unul din Consiliile locale a raionului Criuleni.

După rămânerea definitivă a actului de constatare, persoana supusă controlului urmează a fi decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie publică sau o funcţie de demnitate publică, cu excepţia funcţiilor electorale, pe o perioadă de 3 ani, în condiţiile legislaţiei în vigoare.

De asemenea, persoana supusă controlului va fi înscrisă în Registrul de stat al persoanelor care au interdicţie de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ţinut de Autoritatea Naţională de Integritate.

Actul de constatare poate fi contestat în instanţa de contencios administrativ.

Similare
RECOMANDĂRI