Actele de care ai nevoie pentru a putea merge azi la vot
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Actele de care ai nevoie pentru a putea merge azi la vot

Pentru prima dată în istoria Republicii Moldova alegerile parlamentare se vor desfăşura în baza sistemului electoral mixt (paralel), în care concomitent sunt aleşi 50 de deputaţi în cadrul unei singure circumscripţii naţionale şi 51 de deputaţi în circumscripţii uninominale. Toţi cetăţenii Republicii Moldova care au 18 ani împliniţi în ziua alegerilor, au dreptul de a alege şi de a fi aleşi în cadrul scrutinului parlamentar. 

TVR MOLDOVA te informează cu privire la actele de care ai nevoie pentru a-ţi exercita astăzi dreptul la vot:
 

Pe teritoriul R. Moldova


Pe teritoriul Republicii Moldova, poţi vota prezentând următoarele acte:
  • buletinul de identitate cu fişa de însoţire care confirmă domiciliul sau reşedinţa titularului pe teritoriul secţiei de votare (documentul trebuie să fie valabil)
  • buletinul de identitate provizoriu cu menţiunea privind cetăţenia Republicii Moldova şi indicarea domiciliului titularului
  • legitimaţia de serviciu pentru militarii în termen
  • livretul eliberat de Centrul Serviciului Civil pentru persoanele care satisfac serviciul civil (de alternativă)
 
Alegătorii care nu au înregistrare la domiciliu şi/sau reşedinţa este expirată pot vota, în cadrul alegerilor parlamentare pentru candidaţii din circumscripţia naţională şi la referendumul republican consultativ, la orice secţie de votare, unde vor fi înscrişi în liste electorale suplimentare.
 
În cazul în care alegătorul are şi domiciliu, şi reşedinţă, în perioada valabilităţii reşedinţei, acesta votează în localitatea în care îşi are reşedinţa.
 
În cazul în care alegătorul îşi schimbă domiciliul sau reşedinţa în perioada dintre data întocmirii listelor electorale şi data alegerilor, biroul electoral al secţiei de votare corespunzător domiciliului precedent, la solicitarea alegătorului şi pe baza actului de identitate acceptat pentru participarea la votare, îi eliberează un certificat pentru drept de vot. Alegătorul care a primit certificat pentru drept de vot confirmă primirea acestuia, semnînd în lista electorală în dreptul numelui său, la rubrica “Notă”, unde este indicată data eliberării, numărul certificatului pentru drept de vot şi numele membrului biroului electoral care l-a eliberat.

În cazul alegerilor parlamentare în circumscripţii uninominale, certificatul pentru drept de vot se eliberează dacă noul domiciliu este pe teritoriul aceleiaşi circumscripţii uninominale.

Excepţii


De asemenea, au fost precizate condiţiile votării pentru unele categorii de cetăţeni, care prezintă excepţii.
 
Studenţii şi elevii cu drept de vot înmatriculaţi la instituţii de învăţămînt într-o localitate în care nu au înregistrare la domiciliu sau la reşedinţă pot vota, în cadrul alegerilor parlamentare pentru candidaţii din circumscripţia naţională şi la referendumul republican consultativ, la orice secţie de votare deschisă în această localitate, cu respectarea următoarelor condiţii:
  1. să prezinte buletinul de identitate cu fişa de însoţire;
  2. să prezinte carnetul de student/elev al instituţiei de învăţămînt din localitatea respectivă;
  3. să completeze şi să semneze o declaraţie pe propria răspundere privind abţinerea de la votarea multiplă, sub sancţiunea  aplicării dispoziţiilor Codului penal în caz de încălcare a acestei obligaţii.
Dacă au domiciliul/reşedinţa în aceeaşi circumscripţie uninominală cu instituţia de învăţămînt la care sînt înmatriculaţi, aceşti pot vota şi pentru candidatul din circumscripţia uninominală.
 
Alegătorii cu drept de vot care în ziua votării se vor afla în spitale, staţiuni balneare, case de odihnă, amplasate în altă localitate decât locul permanent de trai, pot vota la alegerile parlamentare pentru candidaţii din circumscripţia naţională şi la referendumul republican consultativ, iar dacă au domiciliul/reşedinţa în aceeaşi circumscripţie uninominală pot vota şi pentru candidatul din circumscripţia uninominală.
 
În cazul în care alegătorul, din motive de sănătate sau din alte motive temeinice, nu poate veni la locul unde, de regulă, ar trebui să voteze, biroul electoral al secţiei de votare desemnează, la cererea scrisă a acestuia, cel puţin doi membri ai biroului care se deplasează cu o urnă de vot mobilă şi cu materialul necesar votării la locul unde se află alegătorul pentru ca acesta să voteze.

Votarea la locul aflării poate fi solicitată doar de persoanele care domiciliază în perimetrul secţiei de votare corespunzătoare, iar cererile urmează a fi făcute în scris în ziua alegerilor, până la ora 15.00 dacă se prezintă şi certificat medical.
 
Persoanele deţinute pe baza unui mandat de arest până la pronunţarea sentinţei judecătoreşti, persoanele condamnate la închisoare (privaţiune de libertate) a căror sentinţă nu este definitivă, cele care execută o sancţiune contravenţională sub formă de arest, persoanele condamnate la închisoare (privaţiune de libertate) prin hotărâre judecătorească definitivă, aflate în instituţiile penitenciare, într-o localitate în care nu au înregistrare la domiciliu sau la reşedinţă, pot vota la alegerile parlamentare pentru candidaţii din circumscripţia naţională şi la referendumul republican consultativ, iar dacă au domiciliul/reşedinţa în aceeaşi circumscripţie uninominală pot vota şi pentru candidatul din circumscripţia uninominală.
 
Persoanele care îşi satisfac serviciul militar pot vota la alegerile parlamentare pentru candidaţii din circumscripţia naţională şi la referendumul republican consultativ la secţia de votare din localitatea în care este dislocată unitatea militară, iar dacă au domiciliul/reşedinţa în aceeaşi circumscripţie uninominală pot vota şi pentru candidatul din circumscripţia uninominală.
 

Peste hotare:


Cei din afara ţării pot vota cu paşaportul R. Moldova sau carnetul de marinar. Documentele trebuie să fie valabile în data alegerilor.

Atenţie: În afara ţării, nu puteţi vota în baza buletinului de identitate
 
Cei care s-au înregistrat în prealabil peste hotare pot vota şi în ţară, la secţia de votare unde îşi are alegătorul domiciliul sau reşedinţa valabilă.

Cei de peste hotare, pot vota la orice secţie de votare constituiră în afara ţării, chiar dacă nu s-au înregistrat prealabil.

Lista secţiilor de votare deschise peste hotare poate fi verificată AICI.
 
Similare
RECOMANDĂRI