46 proiecte de dezvoltare regională vor fi implementate în regiunile şi localităţile R. Moldova în următorii doi ani
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

46 proiecte de dezvoltare regională vor fi implementate în regiunile şi localităţile R. Moldova în următorii doi ani

46 proiecte de dezvoltare regională vor fi implementate în regiunile şi localităţile R. Moldova în perioada 2022-2024, cu un cost estimativ de 1,5 mlrd lei. Banii vor fi destinaţi pentru creşterea accesului oamenilor la infrastructura de alimentare cu apă şi sisteme de canalizare, modernizarea infrastructurii spaţiilor publice etc.

Cabinetul de miniştri a aprobat Documentul unic de program (DUP) pentru anii 2022-2024, care conţine lista proiectelor prioritare de dezvoltare regională, ce urmează să fie finanţate din sursele Fondului Naţional pentru Dezvoltare Regională (FNDR), inclusiv şi din alte surse de finanţare externă.

Documentul Unic de Program 2022-2024 este organizat în 3 Programe de finanţare:

  • Programul 1 „Competitivitate”, care include 14 proiecte orientate spre valorificareainfrastructurii de afaceri, inclusiv reţele de start-up, racordarea la utilităţi publice a zonelor economice libere şi a parcurilor industriale, crearea locurilor de muncă, sporirea atractivităţii turistice şi a altor iniţiative orientate spre dezvoltarea economică la nivel regional şi local.

Astfel, beneficiarii proiectelor vizate vor fi locuitorii raioanelor Soroca, Cahul şi UTA Găgăuzia, mun. Bălţi şi Comrat pentru 5 proiecte pentru  valorificarea infrastructurii de afaceri.

Raioanele şi localităţile din Anenii Noi, Dubăsari, Soroca, Orhei, mun Bălţi şi Chişinău, vor beneficia de 8 proiecte în vederea sporirii atractivităţii turistice.

  • Programul 2 „Dezvoltare Urbană” - include proiecte destinate oraşelor, menite să asigure revitalizarea zonelor urbane degradate, să creeze un confort sporit locuitorilor din urbe prin amenajarea spaţiilor cartierelor şi să asigure conectarea la utilităţi publice calitative. Acest program va fi un sprijin esenţial administraţiilor publice în schimbarea aspectului exterior al oraşelor, dar va avea şi un impact major asupra dezvoltării teritoriilor şi localităţilor adiacente acestor oraşe.

În acest mod, oraşele Ocniţa, Sîngerei, Ialoveni, Căuşeni şi mun. Bălţi, Ciadîr Lunga vor îmbunătăţi aspectul urban şi confortul locuitorilor prin implementarea a 6 proiecte de revitalizare urbană.

  • Programul 3 „Infrastructură Regională” – include implementarea proiectelor de aprovizionare cu apă şi canalizare. În acest Program au fost incluse 26 de proiecte de aprovizionare cu apă şi canalizare cu un cost ce depăşeşte 1,3 mild. lei, care ulterior va fi completat şi cu alte surse financiare externe.

Astfel, 33 de localităţi din raioanele Donduşeni, Ocniţa şi Soroca vor beneficia de un proiect, care va asigura locuitorii cu apă calitativă. Alte 11 localităţi din raioanele  Soroca şi Floreşti vor spori accesul oamenilor la sistemele de aprovizionare cu apă prin implementarea proiectului „Apă pentru viaţă în regiunea de nord: raioanele Floreşti şi Soroca!”

Un alt proiect care va asigura interconexiunea cu apă potabilă este proiectul „Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei rurale prin construcţia apeductului de interconexiune a râului Prut s. Măcăreşti cu apă potabilă a 13 localităţi din raioanele Nisporeni şi Ungheni” care presupune conectarea la sistemul de aprovizionare cu apă din România, operatorul ApaVital.

De asemenea, va fi demarată etapa I a proiectului „Construcţia sistemelor de aprovizionare cu apă şi sanitaţie a localităţilor din lunca râului Prut, raionul Hînceşti” al căror beneficiar vor fi locuitorii satelor Cotul Morii, Nemţeni, Obileni, Ivanovca, Mireşti, Bujor Leuşeni. Proiectele selectate în cadrul Documentului care vor fi implementate în următorii 3 ani sunt:  

Programul 1. Competitivitate

 1. Construcţia Centrului expoziţional NORD-EXPO – mun. Bălţi

2. Reţeaua Start-up Hub: Laboratoare antreprenoriale din Regiunea de Dezvoltare Nord - mun. Soroca

3. Racordarea la utilităţi a subzonei nr. 18 (Cahul) din cadrul Zonei Economice Libere „Bălţi” – Raionul Cahul, s. Crihana Veche

4. Dezvoltarea inovativă a întreprinderilor agricole şi prelucrătoare din regiune prin construcţia unui complex de păstrare şi ambalare a producţiei Găgăuzia - UTA Găgăuzia, mun. Comrat

5. Crearea condiţiilor pentru dezvoltarea post-incubare a rezidenţilor Incubatorului de afaceri şi dezvoltarea economiei mun. Ceadîr-Lunga şi a regiunii - UTA Găgăuzia,  mun. Ceadîr-Lunga

6. Implementarea educaţiei continue în domeniul antreprenoriatului în mediul rural prin formate hibride de instruire - UTA Găgăuzia, mun. Comrat

7. Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Muzeului de Istorie şi Etnografie din municipiul Bălţi – mun. Bălţi

8. Valorificarea patrimoniului istorico-cultural al Regiunii de Dezvoltare Nord prin reabilitarea Muzeului de Istorie şi Etnografie din Municipiul Soroca - mun. Soroca

9. Dezvoltarea Grădinii Botanice ca destinaţie ecoturistică – mun. Chişinău

10. Consolidarea, conservarea şi dezvoltarea infrastructurii turistice din cadrul Rezervaţiei Cultural-Naturale „Orheiul Vechi” - raionul Orhei

11. Dezvoltarea atractivităţii turistice în comunităţile de pe ,,Platoul Coşniţa” şi oraşul Criuleni – raionul Dubăsari, raionul Criuleni

12. Anenii Noi - Hub Naţional de turism sportiv - or. Anenii Noi

13. Valorificarea potenţialului turistic al regiunii de centru a Republicii Moldova (Raioanele Străşeni, Călăraşi, Nisporeni şi Ungheni) - or. Călăraşi

14. Crearea complexului turistic sportiv-ecvestru „AT-Prolin” - UTA Găgăuzia, mun. Ceadîr-Lunga

Programul 2. Dezvoltare urbană

15. Modernizarea infrastructurii spaţiilor publice şi instituţiilor educaţionale în zona de revitalizare din municipiul Bălţi – mun. Bălţi

16. Păstrăm trecutul pentru viitor – reabilitarea patrimoniului istoric al oraşului Ocniţa pentru generaţiile viitoare - or. Ocniţa

17. Sângerei – oraşul incluziunii teritoriale - or. Sângerei

18. Crearea unei zone de agrement pentru sporirea calităţii vieţii locuitorilor din or. Ialoveni - or. Ialoveni

19. Consolidarea revitalizării urbane prin dezvoltarea infrastructurii spaţiilor publice în sectorul Căuşenii Vechi din oraşul Căuşeni - raionul Căuşeni

- or.Căuşeni, Raionul

Căuşeni

20. Îmbunătăţirea condiţiilor de trai şi de agrement a locuitorilor din zona de revitalizare - UTA Găgăuzia, mun. Ceadîr-Lunga

Programul 3. Infrastructura regională

21. Aprovizionarea cu apă din râul Nistru pentru 33 localităţi din raioanele Donduşeni, Soroca, Ocniţa – raioanele Donduşeni, Soroca, Ocniţa

22. Apă – necesitate primordială pentru o viaţă calitativă în Regiunea de Dezvoltare Nord – raionul Soroca

23. Construcţia staţiei de tratare a apei şi extinderea sistemului de canalizare în oraşele Edineţ şi Cupcini - mun. Edineţ, or. Cupcini

24. Sisteme de sanitaţie moderne pentru cetăţeni raionului Glodeni - or. Glodeni

25. Apă pentru viaţă în regiunea de nord: raioanele Floreşti şi Soroca 2 – raioanele Floreşti şi Soroca

26. Construcţia staţiei de epurare regionale şi extinderea reţelelor de canalizare în or. Floreşti - or. Floreşti

27. Construcţia apeductului magistral Sărata-Răzeşti-Voinescu-Mingir, raionul Hînceşti - raionul Hînceşti

28. Reabilitarea şi extinderea apeductului magistral Zagarancea – Corneşti - raionul Ungheni

29. Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei rurale prin construcţia apeductului de interconexiune a rîului Prut –  s. Măcăreşti cu apă potabilă a 13 localităţi din raioanele Nisporeni şi Ungheni - raioanele Ungheni şi Nisporeni

30. Sistem de canalizare pentru 7 localităţi şi conectarea la staţia de pompare/epurare din Străşeni - raionul Străşeni

31. Apeduct magistral pentru localităţile: Văsieni, Ulmu (etapa 3) şi Costeşti, Pojăreni (etapa 4) - raionul Ialoveni

32. Construcţia sistemelor de aprovizionare cu apă şi sanitaţie a localităţilor din lunca rîului Prut, raionul Hînceşti, Etapa I - raionul Hînceşti

33. Apeduct Prut - Nisporeni. Evacuarea apelor reziduale a or. Nisporeni (etapele II şi III) şi com.Vărzăreşti - raionul Nisporeni

34. Sisteme Regionale Apa-Canal - garanţia sănătăţii noastre - raionul Hînceşti

35. Îmbunătăţirea nivelului de trai în localităţile raioanelor Călăraşi şi Străşeni prin asigurarea accesului populaţiei la sistemele centralizate de canalizare - raioanele Călăraşi şi Străşeni

36. Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei rurale prin construcţia sistemelor de apă potabilă şi de canalizare, regionalizarea serviciilor comunale în satele din lunca rîului Lapuşniţa, raionul  Hînceşti – raionul Hînceşti

37. Îmbunătăţirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală - raioanele Străşeni şi Călăraşi

38. Construcţia apeductelor magistrale Iargara-Borogani, Iargara-Tigheci şi a reţelelor de apeduct interioare în localităţile Băiuş, Cociulia Nouă, Tigheci şi Cuporani din raionul Leova – raionul Leova

39. Construcţia apeductelor interioare în satele Tomai şi Sărata-Răzeşi, raionul Leova - raionul Leova

40. Construcţia apeductului magistral Sărata Nouă - Sărăteni cu conectarea localităţilor Selişte, Cazangic, Beştemac, Troian, Troiţa, Vozniseni, Sărăteni, Orac, Ceadîr, Colibabovca şi Cneazevca, raionul Leova - raionul Leova

41. Apeduct magistral Ştefan Vodă - Căuşeni - Căinari - raioanele Ştefan Vodă, Căuşeni şi Căinari

42. Extinderea sistemului de canalizare în oraşul Cimişlia - or. Cimişlia

43. Modernizarea staţiei de epurare a apelor uzate din or. Căuşeni, etapa II şi construcţia sistemului de canalizare în sectorul „Căuşenii Vechi” - or. Căuşeni

44. Asigurarea bunei funcţionalităţi a staţiei de epurare prin extinderea reţelelor de canalizare şi regionalizarea serviciului - or. Căuşeni

45. Modernizarea serviciului de alimentare cu apă potabilă în raionul Cahul prin extindere şi regionalizare continuă - raionul Cahul

46. Construcţia staţiei de epurare a apelor uzate în municipiul Ceadîr-Lunga – UTA Găgăuzia, mun. Ceadîr-Lunga

Similare
RECOMANDĂRI