Acordul de finanţare pentru implementarea Proiectului ”IFAD VIII” a fost ratificat
Vizualizari:

Acordul de finanţare pentru implementarea Proiectului ”IFAD VIII” a fost ratificat

A fost ratificat Acordul de finanţare dintre Republica Moldova şi Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agricolă în vederea realizării Proiectului „Îmbunătăţirea capacităţilor pentru transformarea zonei rurale” (IFAD VIII).

Acesta reprezintă proiect investiţional cu finanţare din sursele Fondului Internaţional pentru Dezvoltarea Agricolă (IFAD) în sumă de 18 939 000 Euro credit pe termen lung şi 5 537 415 dolari SUA grant nerambursabil finanţat din Fondul de Adaptare.

Scopul final al Acordului de finanţare constă în asigurarea dezvoltării pe scară largă a economiei prin acordarea investiţiilor complementare, întru îmbunătăţirea nivelului de viaţă a populaţiei rurale din Republica Moldova si reducerea nivelului de sărăcie. Acesta va fi asigurat prin avansarea dezvoltării economice şi fortificarea rezilienţei în agricultură la schimbările climaterice.

Se urmăreşte ca afacerile din agricultură să devină mai durabile, mai competitive şi mai atractive pentru investiţii, prin implementarea inovaţiilor şi tehnologiilor adaptive la schimbările climaterice.

Acordul de finanţare are o perioadă de şase ani.

Tot în cadrul şedinţei de astăzi, a fost ratificat Amendamentul la Acordul de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Îmbunătăţirea  drumurilor locale”. Amendamentul va contribui la implementarea deplină a Proiectului, acesta având, prin urmare, beneficii de ordin economic atât asupra îmbunătăţirii stării şi calităţii reţelei drumurilor locale, cât şi asupra îmbunătăţirii capacităţii de gestionare a acestora.

Acordul de finanţare a Proiectului „Îmbunătăţirea drumurilor locale”, în valoare totală de 57 000 000 Drepturi speciale de tragere (DST) a fost ratificat la 1 iulie 2016, obiectivul acestuia fiind asigurarea accesibilităţii durabile prin drumuri locale la educaţie, asistenţă medicală şi infrastructurile de piaţă de-a lungul coridoarelor selectate.

Similare
RECOMANDĂRI