ANRE a aprobat preţul pentru energia electrică furnizată de S.A. „Energocom”
Sursa foto:anre.md Vizualizari:

ANRE a aprobat preţul pentru energia electrică furnizată de S.A. „Energocom”

Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică a aprobat astăzi preţul reglementat pentru energia electrică furnizată de furnizorul central de energie electrică – S.A. „Energocom”, în cuantum de 135 bani/kWh. Astfel, preţul aprobat este cu 23 bani/kWh sau 14,6 % mai mic decât preţul în vigoare (158 bani/kWh).

Factorii principali care au determinat ajustările sunt:

- reducerea tarifului pentru energia electrică procurată de la S.A. „Termoelectrica” în cuantum de 1,16 lei/kWh sau cu 43 bani/kWh mai puţin decât tariful aplicat în anul 2019;

- reducerea tarifului pentru energia electrică procurată de la S.A. „CET Nord” în cuantum de 1,62 lei/kWh sau cu 8 bani/kWh mai mic decât tariful precedent;

- considerarea devierilor tarifare pozitive estimate pentru perioada anului 2019 de către S.A. „Energocom” în valoare de 6,65 mln. lei.

S.A.„Energocom”, în calitate de furnizor central de energie electrică, furnizează pe piaţa angro de energie electrică energia produsă de centralele electrice eligibile care produc din surse regenerabile de energie, precum şi energie electrică produsă de centralele electrice de termoficare urbane.

Totodată, ANRE informează că, cantitatea totală de energie electrică furnizată de S.A. „Energocom”, în calitate de furnizor central de energie electrică, reprezintă mai puţin de 20% din totalul energiei electrice tranzacţionate pe piaţa angro de energie electrică. Preţul reglementat pentru energia electrică furnizată de furnizorul central de energie electrică este doar una din componentele în baza cărora este calculat preţul la care energia este livrată consumatorilor finali, şi influenţează neesenţial cuantumul acestuia.

În cadrul aceleaşi şedinţe, membrii Consiliului de Administrare al ANRE au aprobat în redacţie nouă Regulamentul privind procedura de schimbare a furnizorului de energie electrică, prin care sunt stabilite drepturile şi obligaţiile părţilor implicate în procesul de schimbare a furnizorului de energie electrică, precum şi condiţiile şi termenele aferente.

Ultimul subiect de pe agendă a fost aprobarea Criteriilor de acordare a derogărilor de la cerinţele Codului reţelelor electrice, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică nr. 423/2019 din 22 noiembrie 2019.

Similare
RECOMANDĂRI