Aproximativ 9500 de contracte de locaţiune au fost înregistrate la FISC în nouă luni ale anului curent
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Aproximativ 9500 de contracte de locaţiune au fost înregistrate la FISC în nouă luni ale anului curent

Pe parcursul a nouă luni ale anului curent (ianuarie-septembrie) aufost înregistrate 9411 contracte de dare în locaţiune/chirie/arendă a bunurilorimobile. Contractele au fost înregistrate la Direcţiile deservire fiscală dinteritoriul în care sunt amplasate.

Urmare a transmiterii în locaţiune a bunurilor imobile şi drept rezultat alînregistrării contractelor de către Serviciul Fiscal de Stat, pe parcursul lunilorianuarie-septembrie 2020 la buget au fost încasate venituri în sumă de 17,8milioane lei,&depăşind veniturile încasate în perioada similară a anului precedentcu 1,8 milioane lei&sau o creştere de 11,2 %.

Totodată, pe parcursul lunii septembrie 2020, SFS a continuat acţiunile deconformare şi verificare a persoanelor fizice care transmit în locaţiune bunuriimobile. Ca rezultat, în perioada menţionată au fost înregistrate la SFS 3218 contracte de locaţiune/chirie. Pentru aceeaşi perioadă au fost identificate 312 persoane fizice noi ce dau înlocaţiune/chirie bunuri imobile fără a fi înregistrate conform legislaţiei. Acestora le-au fost calculate suplimentar la buget:&plăţi de bază – 163 mii lei,penalităţi – 5,8 mii lei şi amenzi – 47,5 mii lei.

Serviciul Fiscal de Stat recomandă persoanelor care oferă în chirie bunuriimobiliare să se conformeze legislaţiei fiscale şi să achite impozitul în mărime de7% din veniturile obţinute.Suma impozitului pe venit se va achita cel târziu la data de 2 a lunii curentesau în avans.

În cazul în care contractul a fost încheiat după data de 2 a lunii,termenul de plată în această lună va fi a doua zi din momentul încheieriicontractului. Achitarea se va efectua în orice bancă comercială, oficiu poştal alRepublicii Moldova sau pe portalul Guvernamental de plăţi electronice Mpay (https://mpay.gov.md/Services/Service/VEN01).
Similare
RECOMANDĂRI