Care sunt noile reguli de remunerare a funcţionarilor publici pentru munca peste program şi în zilele de sărbătoare
Vizualizari:

Care sunt noile reguli de remunerare a funcţionarilor publici pentru munca peste program şi în zilele de sărbătoare

Au fost modificate regulile după care funcíonarii publici vor fi remuneraţi pentru orele de muncă suplimentară sau zilele de sărbătoare nelucrătoare şi/sau zilele de repaus au fost schimbate. Modificări legislative în acest sens au fost incluse în proiectul de politică fiscală şi vamală pentru anul 2021.

Astfel, sporul pentru orele de muncă prestate în afara duratei normale a timpului de muncă sau în zilele de sărbătoare nelucrătoare şi/sau în zilele de repaus pentru activităţi desfăşurate potrivit atribuţiilor postului se stabileşte a fi în valoarea dublă a salariului pe unitate de timp sau a remuneraţiei de o zi, scrie Bizlaw.

Totodată, noile norme stabilesc că sporul pentru orele de muncă prestate în afara duratei normale a timpului de muncă sau în zilele de sărbătoare nelucrătoare şi/sau în zilele de repaus pentru activităţi desfăşurate potrivit atribuţiilor postului se va achita doar dacă orele de muncă suplimentară sau zilele de sărbătoare nelucrătoare şi/sau zilele de repaus nu sunt compensate cu alte ore/zile libere în conformitate cu legile speciale/contractele colective de muncă/regulamentele interne.

În prezent, norma legală, în cazul remunerării muncii suplimentare, face trimitere la art. 157 din Codul muncii, care indică în acest sens o retribuţie în mărime de cel puţin 1,5 salarii de bază pentru primele două ore şi pentru orele următoare – cel puţin în mărime dublă. Potrivit autorităţilor, în timp ce mărimea concretă a retribuţiei nu este stabilită, există loc de interpretări şi decizii la nivel de unitate bugetară.

Similare
RECOMANDĂRI