Clasamentul performanţei bancare, luna august: Primele trei bănci din top obţin circa 85% din profitul total acumulat pe sector
Sursa foto:b1.ro Vizualizari:

Clasamentul performanţei bancare, luna august: Primele trei bănci din top obţin circa 85% din profitul total acumulat pe sector

Moldova Agroindbank, urmată de Mobiasbancă şi Moldindconbank, s-au clasat în topul băncilor comerciale cu cele mai bune performanţe pentru luna august. Acestea excelează la capitolul profitabilitate şi indicatori de piaţă, revenindu-le circa 85% din profitul acumulat la nivel de sector şi 60% din totalul activelor bancare. Topul a fost realizat de către experţii Centrului analitic independent Expert-Grup.

Potrivit Expert-Grup, principalii indicatori financiari şi prudenţiali ai băncilor comerciale, la sfârşitul lunii august, au înregistrat valori constante pentru ultimele luni. Deşi au intrat în vigoare metodologii noi de calculare a nivelului de capital şi a expunerilor la riscul de credit, rata fondurilor proprii rămâne la un nivel adecvat, de 28,5% pentru întreg sectorul bancar, cu oscilaţii la nivel individual cuprinse în intervalul 19,8 – 63%.Expert Grup menţionează că lichiditatea băncilor rămâne mult peste limitele reglementate, atingând un nivel de 56%. Acest lucru înseamnă că mai bine de jumătate din expunerile băncilor sunt reprezentate de active lichide (valori mobiliare de stat, certificate ale BNM sau rezervele obligatorii). În aceste condiţii, băncile continuă să acumuleze profit, acesta atingând volumul de 1,2 miliarde de lei la sfârşitul lunii august, fiind influenţat negativ de pierderile calculate de o singură bancă, fiind vorba de Eximbank.

Creditarea bancară înregistrează o uşoară dinamizare datorită creditelor acordate persoanelor fizice. Cu toate acestea, în pofida micşorării ratelor de dobândă, agenţii economici par a fi atraşi de finanţarea nebancară. Cerinţele înăsprite de creditare bancare îngustează grupul de clienţi eligibili, aceştia optând chiar şi pentru o finanţare mai scumpă în detrimentul conformării la exigenţele de transparenţă şi calitate a informaţiei financiare.

În luna august, stocul total de credite a înregistrat un volum de 33,9 miliarde de lei, în creştere cu 500 de milioane de lei, faţă de luna iulie. Contribuţia cea mai mare fiind asigurată de creditele acordate industriei alimentare şi creditele de consum. Volumul de credite acordate pentru procurarea/construcţia imobilului înregistrează o creştere de aproape 135 de milioane de lei, faţă de luna precedentă. Cea mai mare reducere o înregistrează creditele acordate sectorului energetic. La sfârşitul lunii august, rata creditelor neperformante a înregistrat un nivel de 14,2%, oscilând în limitele 5 – 33% în dependenţă de bancă.

Similare
RECOMANDĂRI