Controale inopinate: SIS a depistat câteva depozite cu materiale expolozibile ce activau cu nereguli
Sursa foto:sis.md Vizualizari:

Controale inopinate: SIS a depistat câteva depozite cu materiale expolozibile ce activau cu nereguli

Centrul Antiterorist al SIS în comun cu Agenţia pentru Supraveghere Tehnică au realizat controale inopinate la mai mulţi  agenţi economici licenţiaţi pentru desfăşurarea importului, depozitării materialelor explozibile şi efectuării lucrărilor cu explozibilul de uz civil. La trei agenţi economici au fost identificate şi documentate un şir de nereguli la capitolul securitatea păstrării, a condiţiilor de stocare şi a activităţii de depozitare a materialelor explozibile.

Astfel, ofiţerii SIS au stabilit că unul dintre depozitele de stocare a explozibilului a obţinut licenţa cu încălcarea prevederilor legale. Printre iregularităţile depistate se numără: pereţi construiţi din materiale fragile care permit pătrunderea cu uşurinţă în interiorul acestora, lipsa interdicţiilor de semnalare corespunzătoare de zona periculoasă pentru populaţie; nefuncţionalitatea butonului de alarmă fix şi al celui mobil; lipsa sistemului de supraveghere video; sistem de iluminare ineficient; lipsa mijloacelor de menţinere a temperaturii şi umidităţii; amplasarea depozitului pe teritoriul altui agent economic cu acces liber al persoanelor terţe; lipsa planului de localizare şi lichidare a incidentelor.

De asemenea, depozitul nominalizat se afla într-o zonă rezidenţială, la o distanţă mai mică de 100 metri de la case de locuit, precum şi în proximitatea imediată a unui alt agent economic. Raza de acoperire prin unda de şoc a unei eventuale explozii în acest caz ar putea fi de circa 1600 metri.

În urma controlului realizat, la solicitarea Serviciului de Informaţii şi Securitate, licenţa agentului economic a fost anulată de către Agenţia Servicii Publice, la subiect fiind sesizat şi Centrul Naţional Anticorupţie.

Un alt depozit ilegal a fost depistat pe teritoriul unei cariere de calcar brut pentru construcţii, în apropiere nemijlocită de o conductă de gaz. Depozitul nu corespundea condiţiilor prevăzute de normele legale şi nu dispunea de licenţă de specialitate.

Ca rezultat al numeroaselor abateri depistate, Centrul Antiterorist al SIS a convocat o şedinţă de lucru cu participarea tuturor agenţilor economici, licenţiaţi în genul de activitate respectiv.

În cadrul întrevederii au fost abordate cerinţele legale faţă de activitatea desfăşurată şi neregulile depistate, entităţilor economice fiindu-le trasată sarcina de a le înlătura în decurs de 30 zile, cu informarea ulterioară a autorităţilor cu atribuţii în domeniu.

Potrivit instituţiei, acţiunile ofiţerilor Centrului Antiterorist au drept scop prevenirea utilizării depozitelor cu materiale explozibile de către entităţi extremist-teroriste internaţionale, precum şi eventuala lor transportare peste hotarele ţării cu intenţii de comitere a infracţiunilor grave şi deosebit de grave.

Similare
RECOMANDĂRI