Coronavirus: Comisia Europeană a decis realocarea a 140 de milioane de euro pentru R. Moldova şi celelalte state din Parteneriatul Estic
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Coronavirus: Comisia Europeană a decis realocarea a 140 de milioane de euro pentru R. Moldova şi celelalte state din Parteneriatul Estic

Comisia Europeană a decis astăzi realocarea a 140 de milioane de euro pentru nevoile urgente dn Republica Moldova şi din celelalte state ale Parteneriatului Estic (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia şi Ucraina).

Potrivit unui comunicat de presă al Comisiei Europene, Comisarul pentru vecinătate şi extindere, Olivér Várhelyi, spune : „Sunt momente foarte dificile nu numai pentru UE, dar şi pentru ţările partenere. Facem tot ce putem pentru a atenua impactul focarului de coronavirus asupra vieţii umane şi a mijloacelor de trai. Răspundem atât la nevoile imediate ale sistemelor de sănătate, cât şi la nevoile pe termen lung pentru grupurile cele mai vulnerabile din societate şi întreprinderile mici şi mijlocii, care sunt coloana vertebrală a economiilor din cele şase ţări”.

Suport pentru sistemul medical din Moldova: La cererea ţărilor partenere, inclusiv a Moldovei, Comisia Europeană va răspunde nevoilor imediate prin sprijinirea furnizării de dispozitive medicale şi echipamente pentru personal, cum ar fi ventilatoare, truse de laborator, măşti, ochelari de protecţie, costume de siguranţă. Comisia Europeană colaborează cu Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) şi alocă 30 milioane EURO pentru a se asigura că aceste obiecte necesare sunt cumpărate în comun şi distribuite în mod eficient sistemelor de sănătate din cele şase ţări în săptămânile următoare. În plus, fondurile vor sprijini administraţiile naţionale de sănătate pentru a instrui personalul medical şi de laborator şi pentru a lua măsuri de informare şi sensibilizare a populaţiei. Proiectele actuale finanţate de UE în Moldova lucrează deja pentru a furniza seturi de protecţie, cum ar fi mănuşi şi măşti pentru persoanele vulnerabile şi personalul medical din Moldova, precum şi sterilizatoare pentru echipamente şi multe altele.

Sprijin pentru persoanele care sunt cele mai afectate de criză, împreună cu partenerii civici. UE a pus la dispoziţie peste 11,3 milioane EURO sub formă de subvenţii micilor organizaţii ale societăţii civile din toată regiunea. Aceste fonduri răspund deja nevoilor imediate prin „Mecanismul de răspuns rapid” regional, precum sprijinirea şcolilor locale cu învăţământ la distanţă. Până în vară, şi ca parte a acestui pachet, Comisia va lansa „Programul de solidaritate al Parteneriatului Estic”, care va viza părţile cele mai afectate ale populaţiilor prin sprijinul societăţii civile, în special prin subgranturi pentru organizaţii locale mai mici. Aceasta se adaugă sprijinului deja desfăşurat prin intermediul Programului ”Facilităţi pentru societatea civilă din partea UE pentru Moldova”, care oferă cu titlu gratuit 20 milioane EURO cu scopul de a crea servicii sociale pentru membrii cei mai vulnerabili ai societăţii din Moldova şi pentru a sprijini persoanele cu nevoi speciale să iniţieze afaceri proprii în Moldova.
 
Atenuarea impactului socioeconomic al pandemiei:

Sprijin pentru economia Moldovei, în special pentru întreprinderile mici şi cele mijlocii (IMM). UE lucrează în strânsă colaborare cu instituţiile financiare internaţionale (IFI) şi instituţiile de finanţare relevante din statele membre ale UE, ca ECHIPE EUROPE, oferind un răspuns european coordonat pentru economia reală, inclusiv pentru IMM-uri, în special prin:

- Lansarea unui nou program de sprijin regional de 100 milioane EURO pentru a ajuta IMM-urile, inclusiv angajaţii independenţi etc., să acceseze cu uşurinţă credite şi să-şi impulsioneze afacerile după criză.

- Facilitarea, simplificarea, accelerarea şi consolidarea liniilor de credit şi a subvenţiilor existente în valoare de 200 milioane EURO pentru IMM-uri în monedă locală, inclusiv prin iniţiativa sa EU4Business;

- UE va iniţia în curând un nou centru de inovaţii TIC în oraşul Cahul şi va oferi subvenţii pentru start-upuri inovatoare. Aceste iniţiative vor completa schema de granturi existente de 5 milioane EURO şi serviciile de dezvoltare a afacerilor pentru IMM-urile din Moldova, care continuă să fie alături de întreprinderile din Moldova în timpul crizei.

- În plus, în actuala criză, UE şi-a mobilizat principalul instrument de risc în valoare de 500 milioane EURO, Fondul European pentru Dezvoltare Durabilă (FEDD). Aceasta va permite furnizarea rapidă de bani cash şi instrumentul va putea fi pus în aplicare de urgenţă de către partenerii IFI pentru a facilita furnizarea de lichidităţi în vecinătatea UE, inclusiv prin capitalul de rulment, finanţele comerciale sau moratoria serviciului datoriei.
În plus, UE are în derulare programe de asistenţă macrofinanciară pentru parteneri, inclusiv Moldova. O contribuţie la bugetul de stat ar putea fi disponibilă imediat ce sunt aplicate acţiuni specifice convenite în comun.

De asemenea, Comisia este pregătită să ofere asistenţă Moldovei prin TAIEX, instrumentul peer to peer, folosind expertiza, experienţa şi exemple de bune practici ale statelor membre ale UE privind evaluarea schemei de răspuns în caz de urgenţă şi a sistemelor de sănătate.

„Suntem în criză, iar nevoile de multe ori ne depăşesc resursele. Dar asta nu este o scuză pentru a uita de vecinii noştri care nu sunt în Uniunea Europeană şi pentru care trecerea prin această criză va fi poate chiar mai grea. Mai ales noi, românii, trebuie să nu uităm de fraţii noştri de peste Prut şi trebuie să le oferim oricât sprijin putem fiindcă numai uniţi vom trece cu bine toată Europa peste această criză. Virusul nu ţine cont de graniţe, aşa că nici noi nu trebuie să ţinem cont de ele când ne gândim cum să trecem cât mai bine împreună peste această epidemie”, spune europaramentarul Siegfried Mureşan.
 

Similare
RECOMANDĂRI