Cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real urmează a fi reexaminat începând cu 1 februarie
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real urmează a fi reexaminat începând cu 1 februarie

Începând cu 1 februarie 2022, cuantumul minim se va stabili în mărime de 20,71 lei pe oră, sau 3.500 lei pe lună, calculat pentru un program complet de lucru în medie de 169 de ore pe lună pentru toate întreprinderile, organizaţiile, instituţiile cu autonomie financiară, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică.

 Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale a elaborat proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea punctului 1 din Hotărârea Guvernului nr.165/2010 cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real, care prevede reexaminarea cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real, a anunţat CNSM, scrie Bizlaw.md.

Potrivit CNSM, în luna iulie 2021, Confederaţia Naţională a Patronatului din Republica Moldova şi Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova au semnat un Memorandum, prin care au convenit şi asupra stabilirii unui nou cuantum minim garantat al salariului în sectorul real, în acest sens fiind expediată o adresare comună Guvernului. Majorarea a fost argumentată de necesitatea asigurării unei creşteri continue a garanţiilor minime în domeniul salarizării pentru a menţine puterea de cumpărare a salariilor şi a asigura un mediu concurenţial echitabil la nivel regional şi internaţional, în ce priveşte utilizarea forţei de muncă.

Acest subiect a fost pus în discuţie şi la şedinţa Comisiei Naţionale pentru Consultări şi Negocieri Colective din 22 decembrie 2021. După consultări şi discuţii între reprezentanţii Guvernului, ai Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova şi Confederaţiei Naţionale a Patronatului din Republica Moldova, s-a ajuns la o poziţie comună pe acest subiect a partenerilor sociali, considerându-se oportun de a stabili cuantumul menţionat în mărime de 3.500 de lei, de la 1 februarie 2022.

Reieşind din acest fapt, CNSM şi CNPM au înaintat un demers în adresa primul-ministru al Republicii Moldova, solicitând modificarea Hotărârii Guvernului nr.165/2010, în vederea stabilirii cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real în mărime de 3.500 de lei, începând cu 1 februarie 2022.

Stabilirea unui nou cuantum minim garantat al salariului în sectorul real se face luînd în considerare evoluţia economică din Republica Moldova, inflaţia, procesele migraţionale ale forţei de muncă, necesitatea compensării veniturilor ratate ale salariaţilor pe parcursul pandemiei de Covid-19, precum şi asigurarea unor garanţii minime în domeniul salarizării corespunzătoare nevoilor salariaţilor.

Conform prevederilor alin. (4) al art. 12 din Legea salarizării nr. 847/2002, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real serveşte drept bază pentru diferenţierea salariilor de funcţie/salariilor tarifare în raport cu calificarea, gradul de pregătire profesională şi de competenţă al salariatului, precum şi cu gradul de răspundere pe care îl implică funcţiile/lucrările executate şi cu complexitatea lor.

De asemenea, în cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real nu se includ salariul suplimentar şi alte plăţi de stimulare sau compensare.

Complimentar, conform art. 14 din lege, în cazul aplicării sistemului tarifar de salarizare, salariul tarifar pentru categoria I de calificare (de salarizare) în ramurile din sectorul real se stabileşte prin negocieri colective la nivel de ramură, în mărime cel puţin egală sau care depăşeşte cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real, stabilit anual prin hotărâre de Guvern, iar la nivel de unitate din ramurile respective – în mărime care să nu fie mai mică decât cuantumul stabilit la nivel de ramură.

În cazul aplicării sistemelor netarifare de salarizarizare, conform art. 32  din Legea nr.847/2002, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real serveşte drept limită şi garanţie a statului în cadrul sistemelor netarifare de salarizare.

Similare
RECOMANDĂRI