Expert-Grup: Băncile comerciale dau dovadă de o activitate creditară mai bună în ultimii doi ani
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Expert-Grup: Băncile comerciale dau dovadă de o activitate creditară mai bună în ultimii doi ani

La sfârşitul celui de-al treilea trimestru al anului 2018, băncile comerciale dau dovadă de o activitate creditară mai bună în ultimii doi ani. La aceste concluzii au ajuns experţii asociaţiei Expert-Grup, care au prezentat raportul "Clasamentul performanţei bancare, septembrie 2018".

Clasamentul a fost realizat în baza următoarelor criterii: capital, lichiditate, calitate active, profitabilitate, indicatorii de piaţă.

"În luna septembrie, soldul total al creditelor acordate de bănci a crescut cu 2,2% faţă de luna septembrie a anului trecut, până la valoarea de 34,6 mlrd. lei. Această dinamică se datorează în cea mai mare parte creşterii volumului de credite acordate în monedă naţională (+6,3%), în timp ce creditele în valută străină înregistrează în continuare o situaţie opusă (-3,6%). Indicatorii specifici calităţii portofoliului de credite continuă să se amelioreze, iar gradul de acoperire cu provizioane rămâne adecvat. Astfel, la sfârşitul lunii septembrie, rata creditelor neperformante înregistrează un nivel de aproximativ 13,5%, oscilând în limitele 5-33%, în funcţie de bancă", susţin experţii.

Potrivit lor, "la sfârşitul celui de-al treilea trimestru, sectorul bancar continuă o acumulare constantă de profit, iar principalii indicatori financiari şi prudenţiali ai băncilor se încadrează în limitele stabilite de legislaţia bancară cu un puternic accent pe nivelul ridicat al lichidităţii pe termen scurt".

"Astfel, rata fondurilor proprii totale rămâne la un nivel adecvat, de circa 27,9% pentru întreg sectorul bancar, cu oscilaţii la nivel individual cuprinse în intervalul 20-66%. Lichiditatea băncilor rămâne mult peste limitele reglementate, atingând un nivel de circa 55%, ceea ce înseamnă că mai bine de jumătate din expunerile băncilor sunt reprezentate de active lichide. Chiar şi aşa, băncile continuă acumularea de profit, acesta atingând volumul de 1,34 mlrd. lei la sfârşitul lunii septembrie, fiind influenţat negativ de pierderile calculate de BC Eximbank de 87,4 mil. lei", menţionează experţii. 

Ei precizează că topul sectorului bancar este în continuare condus de Moldova Agroindbank, Mobiasbanca şi Moldindconbank, care "excelează la capitolul profitabilitate şi indicatori de piaţă, revenindu-le circa 84% din profitul acumulat la nivel de sector şi 61% din totalul activelor bancare".

"Totodată, o influenţă negativă asupra rezultatelor finale la Moldova Agroindbank, Moldindconbank şi Victoriabank este generată de indicatorii ce caracterizează calitatea activelor, or, volumul de credite neperformante este peste media înregistrată în sector, iar acest fapt poate rapid influenţa calitatea şi rezultatele celorlalţi indicatori", notează experţii.
Similare
RECOMANDĂRI