Gestionarea mecanismului 2% trece de la Ministerul Justiţiei către Agenţia Servicii Publice
Sursa foto:2procente.info Vizualizari:

Gestionarea mecanismului 2% trece de la Ministerul Justiţiei către Agenţia Servicii Publice

În data de 21 decembrie curent a intrat în vigoare legea privind modificarea unor acte legislative prin care Agenţia Servicii Publice (ASP) devine instituţia competentă pentru recepţionarea cererilor de participare la mecanismul desemnării procentuale şi întocmirea listei beneficiarilor. Astfel, atribuţiile privind desemnarea procentuală au trecut de la Ministerul Justiţiei către ASP.

Conform noilor prevederi, lista beneficiarilor în drept să participe la desemnarea procentuală se va întocmi anual de ASP şi se va publica pe pagina web oficială a acesteia pînă la data de 31 decembrie a anului pentru care se face desemnarea.

Potrivit notei informative la proiectul de lege, modificările au fost efectuate reieşind din faptul că verificarea condiţiilor de eligibilitate pentru beneficierea de facilităţile mecansmului de desemnare procentuală se realizează inclusiv prin examinarea informaţiei din Registrul de stat al persoanelor juridice, aflat în posesia ASP, precum şi din considerentul că funcţiile Ministerului Justiţiei rezidă în elaborarea politicilor publice şi nu în implementarea acestora.

În luna aprilie curent, în contextul reformei iniţiate de Guvern privind concentrarea serviciilor publice într-o singură instituţie de stat în scopul facilitării prestării lor, ASP a preluat de la Ministerul Justiţiei competenţa de înregistrare a organizaţiilor necomerciale.
Similare
RECOMANDĂRI