Guvernul şi Banca Mondială au semnat un Acord de împrumut privind continuarea modernizării infrastructurii termoenergetice din mun. Chişinău
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Guvernul şi Banca Mondială au semnat un Acord de împrumut privind continuarea modernizării infrastructurii termoenergetice din mun. Chişinău

Viceprim-ministrul Serghei Puşcuţa şi Managerul de ţară al Băncii Mondiale în Republica Moldova, Anna Akhalkatsi, au semnat Acordul de împrumut între Republica Moldova şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) privind al doilea Proiect de îmbunătăţire a eficienţei sistemului de alimentare centralizată cu energie termică.

Costul total al proiectului constituie 92 milioane euro şi are drept scop continuarea eforturilor de modernizare a infrastructurii termoenergetice a S.A. Termoelectrica, începute în cadrul Proiectului de îmbunătăţire a eficienţei sistemului de alimentare centralizat cu energie termică din 2015. Acţiunile incluse în Proiect urmăresc majorarea eficienţei şi fiabilităţii producerii energiei termice în mun. Chişinău, precum şi îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei serviciilor de termoficare.

Potrivit Vicepremierului Serghei Puşcuţa, beneficiarul final al proiectului este populaţia oraşului Chişinău, care locuieşte în blocuri de apartamente şi case conectate sau care urmează a fi conectate la Sistemul de Alimentare Centralizat cu Energie Termică şi/sau clădiri publice şi administrative, inclusiv grădiniţe, şcoli şi spitale, precum şi clădiri industriale şi comerciale: „Persoanele vor beneficia de o fiabilitate îmbunătăţită a furnizării energiei termice, o calitate mai bună a serviciilor de termoficare, un control mai bun al consumului de căldură şi un nivel mai înalt de confort”.

Astfel, în cadrul proiectului urmează să fie optimizată platforma de generare a energiei termice şi electrice prin modernizarea generării Centralei electrice cu termoficare (CET) Sursa 1, majorarea eficienţei procesului de cogenerare, dezvoltarea şi instalarea unui sistem informaţional de management pentru S.A. Termoelectrica, precum şi dezvoltarea şi instalarea unui sistem de simulare hidraulică modern şi interactiv. O altă componentă a acestui proiect prevede investiţii în eficienţă energetică în clădirile publice şi rezidenţiale selectate, inclusiv investiţiile pilot de trecere la distribuţia pe orizontală şi reabilitare termică.

De asemenea, din acest împrumut se va finanţa sprijinul acordat Unităţii consolidate pentru implementarea şi monitorizarea proiectelor în domeniul energetic (UCIPE) pentru activităţile de gestionare a proiectului, cum ar fi aspectele fiduciare, de salvgardare, monitorizare şi raportare a proiectului şi Costurile Operaţionale, inclusiv prestarea serviciilor de consultanţă, precum şi efectuarea auditurilor în cadrul proiectului.

Instituţiile implementatoare a proiectului sunt S.A. Termoelectrica şi Unitatea consolidată pentru implementarea şi monitorizarea proiectelor în domeniul energetic, subordonată Ministerului Economiei şi Infrastructurii.

Termenul maxim de implementare este până la 31 decembrie 2025.  Maturitatea împrumutului este de 30 de ani, inclusiv 5 ani perioada de graţie. Rata dobânzii este flotantă.

Pentru a intra în vigoare Acordul de împrumut urmează a fi supus procedurii de ratificare de către Parlament, conform Legii nr. 595/1999 privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova, cât şi îndeplinite precondiţiile stipulate în Acordul semnat cu Banca.

Similare
RECOMANDĂRI