În primele 6 luni, Fiscul a depistat peste 2.800 de persoane care dau în chirie imobile, însă nu au contracte încheiate, conform legii
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

În primele 6 luni, Fiscul a depistat peste 2.800 de persoane care dau în chirie imobile, însă nu au contracte încheiate, conform legii

5.967. Aceasta este cifra contractelor de dare în locaţiune/chirie/arendă a bunurilor imobile, înregistrate pe parcursul lunilor ianuarie-iunie 2019, la Serviciul Fiscal de Stat. SFS menţionează că va continua acţiunile de aducere în cadrul legal a persoanelor fizice şi juridice care oferă în chirie bunuri imobile, pentru a asigura un nivel înalt de conformare fiscală în acest domeniu de activitate.

În urma transmiterii în locaţiune a bunurilor imobile şi înregistrării contractelor de către Serviciul Fiscal de Stat, la buget au fost încasate venituri în sumă de 10,6 mil lei, depăşind veniturile încasate în perioada similară a anului precedent cu 2,9 mil. lei.

Totodată, SFS menţionează că în perioada ianuarie – iunie au fost identificate 2 806 persoane fizice ce dau în locaţiune/chirie bunuri imobile însă nu au, conform legislaţiei, un contract încheiat oficial.

 Inspectorii fiscali au efectuat controale la 323 persoane fizice ce dau în locaţiune bunuri imobile, fiind calculate suplimentar la buget: plăţi de bază – 417,4 mii lei, penalităţi – 20,2 mii lei şi amenzi – 59,4 mii lei.

Pentru aceeaşi perioadă, 1 964 persoane fizice s-au conformat prevederilor legislaţiei în vigoare şi au înregistrat la SFS 5 967 contracte de locaţiune/chirie.

Serviciul Fiscal de Stat recomandă persoanelor care oferă în chirie bunuri imobiliare să se conformeze legislaţiei fiscale şi să achite impozitul în mărime de 7% din veniturile obţinute. Suma impozitului pe venit se va achita cel târziu la data de 2 a lunii curente sau în avans. În cazul în care contractul a fost încheiat după data de 2 a lunii, termenul de plată în această lună va fi a doua zi din momentul încheierii contractului. Achitarea se va efectua în orice bancă comercială sau oficiu poştal al Republicii Moldova.

De menţionat că cetăţenii care dau în chirie bunuri imobiliare sunt obligaţi să înregistreze contractele de locaţiune în termen de trei zile de la data încheierii la subdiviziunea structurală a Serviciului Fiscal de Stat (Direcţia deservire fiscală), în raza căreia îşi au domiciliul de bază. Persoanele fizice care nu îşi vor onora obligaţiile corespunzătoare, riscă amenzi şi sancţiuni, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal.

Similare
RECOMANDĂRI