Mai multe categorii de cereri adresate BNM pot fi depuse online
Vizualizari:

Mai multe categorii de cereri adresate BNM pot fi depuse online

Rezidenţii care intenţionează să obţină licenţă pentru prestarea serviciilor de plată, pentru emiterea monedei electronice sau care intenţionează să achiziţioneze participaţiuni calificate în cadrul unei societăţi de plată/ societăţi emitente de monedă electronică, pot depune cererea către Banca Naţională a Moldovei la distanţă, prin intermediul Portalului Web al Sistemului informatic.

Sistemului informatic. Serviciul este disponibil la adresa https://crm.bnm.md.

Totodată, societăţile de plată/societăţile emitente de monedă electronică licenţiate pot utiliza această platformă pentru înregistrarea agenţilor, modificarea licenţei şi pentru alte operaţiuni cu aceasta (copii autorizate, reperfectarea licenţei şi copii autorizate de pe licenţa neperfectată, duplicatul licenţei şi copii autorizate de pe duplicatul licenţei, cerere pentru retragerea licenţei), scrie Bizlaw.md.

BNM menţionează în compartimentul de ajutor al Portalului Web al BNM sunt plasate şi ghidurile aferente modulelor disponibile. Aici se conţin informaţii generale despre modul în care poate fi utilizat portalul web vizat, precum şi sunt descrişi paşii care urmează să parcurgă utilizatorul portalului pentru iniţierea şi depunerea unei cereri.

Funcţionalităţile sunt disponibile cu autentificare mPass şi aplicarea semnăturii electronice a utilizatorului.

Similare
RECOMANDĂRI