Moldova-Agroindbank, sancţionată de Banca Naţională a Moldovei
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Moldova-Agroindbank, sancţionată de Banca Naţională a Moldovei

Banca Naţională a Moldovei a sancţionat cu avertisment BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. Comitetul Executiv al BNM a luat o decizie în acest sens la 11 iulie anul curent.

Potrivit BNM, sancţiunea a fost aplicată pentru nerespectarea unor cerinţe ale legislaţiei cu privire la: formarea reducerilor pentru pierderi la active şi angajamente  condiţionale, efectuarea auditului activităţilor/operaţiunilor externalizate, deţinerea informaţiei despre proprietarii direcţi şi indirecţi ai acţionarului/debitorului băncii,    etc.
 
De altfel, sancţiunea a fost aplicată şi pentru alte încălcări şi neajunsuri constatate în cadrul controlului, iar acestea se referă mai exact la existenţa deficienţelor aferent cadrului de administrare, precum şi în domeniile regimului rezervelor obligatorii şi sistemului de management al securităţii informaţiei.
 
Totodată, BNM subliniază că banca activează în regim normal şi prestează toate serviciile propuse, inclusiv cele legate de operaţiunile cu depozitele, de creditare şi decontare.
 
De menţionat că de la începutul anului 2019 şi până în prezent, BNM a aplicat alte 3 sancţiuni sub formă de avertismente, pentru ProCredit Bank, EXIMBANK şi EuroCreditBank.
 
La stabilirea tipului şi cuantumului sancţiunii, Banca Naţională a Moldovei ţine cont de circumstanţele relevante ale săvârşirii faptei, inclusiv de gravitatea şi durata faptei, gradul de vinovăţie a persoanei, capacitatea ei financiară, prejudiciile cauzate terţilor, în măsura în care pot fi determinate, gradul de cooperare a persoanei cu Banca Naţională a Moldovei, încălcările comise anterior de persoană.
 
Similare
RECOMANDĂRI