Peste 9 mii contracte de locaţiune înregistrate la Fisc în 9 luni ale 2019
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Peste 9 mii contracte de locaţiune înregistrate la Fisc în 9 luni ale 2019

Pe parcursul lunilor ianuarie-septembrie 2019 au fost înregistrate 9 552 contracte dedare în locaţiune, chirie, arendă a bunurilor imobile. Acestea au fost înregistrate la Direcţiiledeservire fiscală din teritoriul în care sunt amplasate.

Urmare a transmiterii în locaţiune a bunurilor imobile şi drept rezultat al înregistrării contractelor de către Serviciul Fiscal de Stat, la buget au fost încasate venituri în sumă de 16 milioane lei, depăşind veniturile încasate în perioada similară a anului precedent cu4,8 milioane
lei sau o creştere de 42,2%.

Totodată, pe parcursul lunii septembrie 2019, SFS a continuat acţiunile de conformare şi verificare a persoanelor fizice care transmit în locaţiune bunuri imobile. Ca rezultat, în perioada ianuarie – septembrie au fost identificate 4 122 persoane fizice ce dau în locaţiune/chirie bunuri imobile fără a fi înregistrate conform legislaţiei.

Totodată, au fost efectuate controale la 520 persoane fizice ce dau în locaţiune bunuri imobile fiind calculate suplimentar la buget: plăţi de bază – 587,4 mii lei, penalităţi – 29,4 mii lei şi amenzi – 89,3 mii lei.

Pentru aceeaşi perioadă, 3 082 persoane fizice s-au conformat prevederilor legislaţiei în vigoare şi au înregistrat la SFS 9 552 contracte de locaţiune/chirie. Serviciul Fiscal de Stat recomandă persoanelor care oferă în chirie bunuri imobiliare să se conformeze legislaţiei fiscale
şi să achite impozitul în mărime de 7% din veniturile obţinute.

Suma impozitului pe venit se va achita cel târziu la data de 2 a lunii curente sau în avans. În cazul în care contractul a fost încheiat după data de 2 a lunii, termenul de plată în această lună va fi a doua zi din momentul încheierii contractului. Achitarea se va efectua în orice bancă
comercială sau oficiu poştal al Republicii Moldova.

Cetăţenii care dau în chirie bunuri imobiliare sunt obligaţi să înregistreze contractele de locaţiune în termen de trei zile de la data încheierii la subdiviziunea structurală a Serviciului Fiscal de Stat (Direcţia deservire fiscală), în raza căreia îşi au domiciliul de bază. Persoanele fizice care nu îşi vor onora obligaţiile corespunzătoare, riscă amenzi şi sancţiuni.
Similare
RECOMANDĂRI