Plafonul de garantare a depozitelor bancare va creşte până la 50.000 de lei
Sursa foto:parlament.md Vizualizari:

Plafonul de garantare a depozitelor bancare va creşte până la 50.000 de lei

Plafonul de garantare a depozitelor bancare va creşte până la 50.000 de lei, de la 1 ianuarie 2020. Parlamentul, în şedinţa de astăzi, a votat modificarea unor acte legislative în acest sens, în lectură finală.

Astfel, în cazul în care depozitele unei bănci licenţiate devin indisponibile, Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, garantează onorarea acestora fiecărui deponent, indiferent de numărul şi mărimea lor sau de moneda în care s-au constituit, plafonul de garantare fiind de 50 000 lei moldoveneşti. În prezent, acesta este de 20.000 lei, plafon majorat de la 6.000 lei din 1 ianuarie 2018.

Totodată, acţiunile întreprinse de lichidator în cadrul tranzacţiei de vânzare a băncii, de predare a activelor şi de predare a obligaţiilor acesteia, urmează a fi finanţate în mărime ce nu depăşeşte suma depozitelor garantate.
 
Modificările mai prevăd reglementări detaliate a procedurilor de vânzare a datoriilor debitoare cu reducere. Acestea se vor efectua cu respectarea unor condiţii. Astfel, decizia de vânzare a datoriilor debitoare trebuie să ţină cont de posibilităţile şi modalităţile de recuperare a datoriilor, inclusiv, de situaţia financiară a debitorului, precum şi de rezultatele evaluării avantajelor şi dezavantajelor modalităţilor de recuperare a datoriilor. Pentru fiecare modalitate de recuperare a datoriilor urmează a fi evaluată valoarea actualizată netă a încasărilor în funcţie de valoarea, scadenţa, rata dobânzii, existenţa şi valoarea gajului sau altei garanţii de rambursare, rata de recuperare a datoriilor.  Banca va solicita evaluarea de către un evaluator certificat a datoriilor debitoare supuse vânzării în cazul în care suma de bază (soldul) a acestora depăşeşte 1 milion de lei.
 
Datoriile debitoare se vor vinde la licitaţii cu strigare sau prin cererea de oferte. Preţul iniţial de expunere a datoriilor debitoare se stabileşte în mărime de cel puţin 90% din suma de bază (soldul) a datoriilor, iar pasul de diminuare a preţului aceluiaşi lot la următoarele proceduri de vânzare se va stabili în mărime de până la 10% din preţul stabilit la prima expunere.
 
Potrivit autorilor, reglementarea explicită a tuturor procedurilor va contribui la accelerarea procesului de lichidare silită a băncilor.
 
Noile reglementări au fost susţinute în lectură finală de către 51 de deputaţi din cei prezenţi la şedinţă.
Similare
RECOMANDĂRI