Raport: Interesele legitime ale statului, nu au fost apărate, în cazul privatizării Tutun-CTC
Vizualizari:

Raport: Interesele legitime ale statului, nu au fost apărate, în cazul privatizării Tutun-CTC

Comisia de control al finanţelor publice a audiat, în şedinţa de astăzi, Raportul auditului conformităţii procesului de vânzare-cumpărare a acţiunilor statului deţinute în SA „Tutun-CTC”, efectuat şi prezentat de Curtea de Conturi a Republicii Moldova.

”Raportul este destinat Parlamentului şi Guvernului Republicii Moldova, Ministerului Economiei şi Infrastructurii, Agenţiei Proprietăţii Publice, implicată în vânzarea pachetului de acţiuni ale statului deţinute în SA „Tutun -CTC”, în număr de 5076982 unităţi (90,81%), societăţii civile şi altor părţi interesate”, precizează autorii Raportului.

Auditul public extern a constatat, printre altele, că procedura de selectare a câştigătorului concursului comercial privind privatizarea pachetului de acţiuni ale statului deţinute în SA „Tutun-CTC” nu s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile legale, iar interesele legitime ale statului nu au fost apărate conform principiilor de bază ale deetatizării proprietăţii publice privind eficienţa, legalitatea şi concurenţa.

Privatizarea pachetului de acţiuni ale statului în S.A „Tutun-CTC” s-a efectuat fără evaluarea obligatorie de către autoritatea administraţiei publice centrale la valoarea de piaţă a activelor nete, inclusiv a valorilor mobiliare şi a bunurilor imobile. Acest lucru a dus la micşorarea capitalului propriu şi, respectiv, a valorii acţiunilor supuse privatizării cu 111,6 milioane de lei.

Pachetul de acţiuni ale statului, care costa 338,3 milioane de lei, s-a vândut cu preţul de 166,1 milioane de lei, valoarea acţiunilor fiind micşorată cu 172,2 milioane de lei, sau cu 50,9% din valoarea de bilanţ a acţiunilor.

Pachetul de acţiuni ale statului nu a fost expus regulamentar la licitaţiile cu strigare, organizate prin Bursa de Valori a Moldovei.

Nu a fost asigurată atractivitatea bunurilor pasibile de privatizare prin alegerea unei modalităţi adecvate de privatizare, cu utilizarea tuturor formelor legale de vânzare a acţiunilor statului, inclusiv prin divizarea pachetului unic în mai multe pachete de valori mobiliare, având posibilitatea de a vinde o parte din acţiuni, cu menţinerea controlului statului asupra pachetului de acţiuni.

Mai mult, autorii precizează că cadrul normativ privind modul de stabilire a preţului iniţial de vânzare a pachetelor de acţiuni ale statului supuse privatizării prin licitaţie cu strigare la Bursa de Valori a Moldovei, prin concurs comercial şi alte modalităţi stabilite este învechit şi imperfect.

Politicile bugetar-fiscale din ultimii ani privind majorarea cotelor accizelor, precum şi acordarea facilităţilor fiscale unor agenţi economici importatori au determinat ratarea veniturilor la bugetul de stat în sumă de 269,4 milioane de lei sau de la 332,5 milioane - în anul 2012 până la 63 milioane de lei - în anul 2018.

Cumpărătorul pachetului de acţiuni ale statului în SA „Tutun-CTC” a importat produse din tutun în valoare de 1380 milioane de lei şi a exportat - de 303,8 milioane de lei, beneficiind în anii 2011-2018 de facilităţi prin reţeaua duty-free în sumă totală de 277,2 milioane de lei, inclusiv 110,8 milioane de lei - acordate în anul 2018.

Activitatea reprezentanţilor statului, membrilor consiliilor, comisiei de cenzori şi a managerilor societăţii a fost una ineficientă, nedirecţionată spre promovarea şi protejarea intereselor statului.

În anul 2018, volumul produselor din tutun a constituit 0,8 mld. de ţigări, care, în evoluţie, a scăzut cu 4,1 mld. de ţigări faţă de cantitatea produsă până la iniţierea procedurii de privatizare a pachetului de acţiuni ale statului, iar pentru anii 2019-2020 membrii consiliului au aprobat volume de producere şi de comercializare reduse până la 0,3-0,2 mld. de ţigări.

În anii 1998-2018, S.A. „Tutun-CTC” a creat un fond de rezerve statutare în sumă de 220,3 milioane de lei, iar organele de conducere ale acesteia nu au întreprins măsuri pentru utilizarea fondului de dezvoltare în vederea majorării valorii capitalului social şi potenţialului economic al societăţii.
Similare
RECOMANDĂRI