Serviciul Fiscal de Stat va exercita urmărirea penală în cazul infracţiunilor economice
Vizualizari:

Serviciul Fiscal de Stat va exercita urmărirea penală în cazul infracţiunilor economice

Atribuţiile Serviciilor Fiscal de Stat pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor economice vor fi extinse prin acordarea competenţelor suplimentare de efectuare a activităţii speciale de investigaţie în conformitate cu Legea nr.59/2012 privind activitatea specială de investigaţii şi a urmăririi penale în conformitate cu Codul de procedură penală.

Guvernul, în şedinţa din 3 iulie 2020, a aprobat proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative. Acesta prevede operarea modificărilor în Codul fiscal (CF), Codul de procedură penală (CPC), Codul contravenţional şi Legea nr. 333/2006 privind statutul ofiţerului de urmărire penală şi alte acte legislative.

Conform proiectului, SFS va fi în drept nu doar să constatate infracţiunile prevăzute la art.241–242, 244, 2441, 250–253 şi 3351 din Codul penal1, dar şi să efectueze urmărirea penală în privinţa acestor infracţiuni. Cu această prevedere va fi completat art.1324 (Funcţiile de bază ale Serviciului Fiscal de Stat) din CF. Totodată, SFS va obţine dreptul de efectuare a activităţii speciale de investigaţii aferent infracţiunilor atribuite în competenţă conform CPC. Concomitent, statutul juridic al funcţionarului fiscal cu statut special va fi extins cu prevederea de exercitare a urmăririi penale şi activităţii speciale de investigaţii, la momentul actual acesta fiind în drept doar să constatate infracţiunile.

Astfel, constatarea şi examinarea unor contravenţii specifice activităţii de întreprinzător şi stabilirea acestora va fi exclusă din competenţa agenţilor constatatori din cadrul MAI, fiind puse în sarcina agenţilor constatatori din cadrul organelor de control sau ai autorităţi a căror activitate este specifică contravenţiilor ce urmează a fi examinate.

În rezultatul adoprării şi implementării acestor prevederi, va fi asigurată sporirea capacităţii de reacţie a statului la acţiunile ilegale care împedică dezvoltarea unui climat stabil de afaceri, diminuarea economiei tenebre; eficientizarea acţiunilor întreprinse în vederea contracarării fenomenului de evaziune fiscală şi altor infracţiuni economice, neadmiterea cazurilor de prejudiciere a BPN şi sporirea încasărilor, definitivarea acţiunilor iniţiate (de la conformare benevolă până la finalizarea urmăririi penale) de către acelaşi organ etc.

Conform notei informative la proiect, în perioada octombrie 2018 - decembrie 2019 SFS a expediat în adresa procuraturii 106 cazuri de constatare a infracţiunilor.

Sursa: monitorul.fisc.md
 

Similare
RECOMANDĂRI