SFS întreprinde acţiuni pentru a face cât mai uşoare toate procedurile de respectare a legislaţiei
Vizualizari:

SFS întreprinde acţiuni pentru a face cât mai uşoare toate procedurile de respectare a legislaţiei

Nicoleta Nemerenco, Director adjunct al Serviciului Fiscal de Stat a participat la data de 09 septembrie 2021  în cadrul evenimentului online cu genericul: „Clubul antreprenorilor oneşti”, activitate care este parte a campaniei naţionale de educare financiară „Bugetul public este bugetul tău”. În cadrul sesiunii au fost abordate subiecte precum: aspectele generale cu privire la Programul de conformare al contribuabililor, dar şi tipurile de riscuri şi modul de stabilire a acestora.

Potrivit iNicoletei Nemerenco, conformarea este disponibilitatea contribuabilului care are anumite obligaţii conform legislaţiei fiscale de a exercita aceste obligaţii în cuantum deplin şi în termenul stabilit de către legislaţie.

„Prioritatea de bază a administraţiei fiscale naţionale este ca acţiunile de conformare voluntară întreprinse să contribuie la majorarea nivelului de respectare a legislaţiei de către contribuabil şi să facă în aşa fel încât intervenţia forţată, acţiunile de control să fie reduse la minim. Este mult mai eficient de a obţine benevol prestaţiile faţă de Bugetul public naţional, decât a interveni printr-un control sau altă măsură de executare silită pentru a recupera acele pierderi care au fost aduse bugetului”, a declarat directorul adjunct al SFS.

Pentru a asigura ca conformarea voluntară să fie la un nivel înalt, preocuparea SFS este de a asigura ca regulile şi procedurile de respectare a legislaţiei să fie unele clare.

„SFS întreprinde acţiuni pentru a face cât mai uşoare toate procedurile de respectare ale legislaţiei fiscale. Pentru aceasta sunt dezvoltate şi actualizate în permanenţă serviciile prestate contribuabililor. În prezent, SFS are 34 de servicii care sunt prestate contribuabililor, dintre care 21 sunt în format electronic. Toate aceste servicii sunt menite să facă executarea obligaţiei fiscale într-un mod cât mai simplu”, a adăugat Nicoleta Nemerenco.

Totodată, menţionăm că, Serviciul Fiscal de Stat  apreciază înalt manifestarea transparenţei şi corectitudinii în activitatea contribuabililor, implicare şi aportul considerabil întru susţinerea economiei naţionale prin onorarea în termen a obligaţiilor faţă de buget, promovarea civismului fiscal şi spiritului de conformare voluntară la prevederile legislaţiei fiscale.
În acest sens, în fiecare an, Serviciul Fiscal de Stat decernează contribuabilii pentru manifestarea transparenţei şi corectitudinii în activitatea desfăşurată, prin oferirea certificatelor de credibilitate şi diplomelor de gratitudine în conformitate cu Ordinul IFPS nr.396 din 06.05.2015 despre aprobarea Regulamentului cu privire la stimularea morală (nonfinanciară) a contribuabililor oneşti.
 
 
Similare
RECOMANDĂRI