Termenul de aplicare a unor măsuri necesare prevenirii şi controlului infecţiei COVID-19, extins până la sfârşitul anului curent
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Termenul de aplicare a unor măsuri necesare prevenirii şi controlului infecţiei COVID-19, extins până la sfârşitul anului curent

Guvernul a aprobat prelungirea, până la 31 decembrie 2020 inclusiv, a termenului de aplicare a unor măsuri necesare prevenirii şi controlului infecţiei COVID-19.

Astfel, se menţine achitarea de către angajatorul de la locul de serviciu/de muncă de bază a tuturor drepturilor salariale lucrătorilor medicali detaşaţi în cadrul instituţiilor medico-sanitare publice spitaliceşti destinate internării pacienţilor care întrunesc criteriile definiţiei de caz pentru COVID-19.

De asemenea, se menţine dreptul la spor lunar de compensare pentru munca prestată în condiţii de risc sporit pentru sănătate în mărime de până la un salariu de bază personalului Agenţiei Naţionale de Sănătate Publică, al instituţiilor/subdiviziunilor medicale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, a Ministerului Apărării, a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, antrenat nemijlocit în acţiuni de prevenire, control şi tratare a infecţiei COVID-19, în mărime de până la 50% din salariul de bază – personalului din centrele de plasament temporar pentru persoanele vârstnice şi cu dizabilităţi din gestiunea Agenţiei Naţionale Asistenţă Socială.

La fel, va fi achitată în continuare indemnizaţia unică în mărime de 16 mii lei angajatorilor infectaţi cu COVID-19 ai Agenţiei Naţionale de Sănătate Publică, ai instituţiilor/subdiviziunilor medicale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării, Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, instituţiilor medico-sanitare publice spitaliceşti, de asistenţă medicală urgentă prespitalicească, de asistenţă medicală primară.

Totodată, este extins termenul aferent dreptului de a prezenta certificate de origine preferenţială a mărfurilor în copii (pe hârtie sau în format electronic) sau autentificate cu semnătură electronică (prezentate în copii sau în original), în vederea confirmării originii mărfii. În acelaşi timp, este extins şi termenul de aplicabilitate a unor norme, legate de achiziţiile publice necesare pentru prevenirea şi controlul COVID-19, precum reducerea termenelor generale în cadrul licitaţiei deschise, licitaţiei restrânse şi cererii ofertei de preţuri, utilizarea procedurii de negociere, fără publicarea prealabilă a anunţului de participare în cazurile de extremă urgenţă, majorarea pragurilor de aplicare a Legii nr. 131/2015, posibilitatea plăţii în avans pentru achiziţiile publice necesare prevenirii şi controlului infecţiei COVID-19.

Similare
RECOMANDĂRI