Zeci de procurori au fost sancţionaţi disciplinar pe parcursul anului 2019
Vizualizari:

Zeci de procurori au fost sancţionaţi disciplinar pe parcursul anului 2019

Majoritatea procurorilor sancţionaţi anul trecut au primit avertismente sau mustrări. Potrivit informaţiilor prezentate în Raportul de activitate pentru anul 2019 al Colegiului de disciplină şi etică al procurorilor, opt procurori au primit avertisment, iar 16 mustrare. În acelaşi timp, reducerea salariului cu 15% pe o perioadă de 3 luni a fost dispusă în privinţa a trei procurori, iar eliberarea din funcţia de procuror s-a decis într-un singur caz.

Totodată, încetarea procedurii disciplinare, pe faptul că nu a fost comisă o abatere disciplinară, a fost dispusă în privinţa a opt procurori, scrie bizlaw.md.

11 hotărâri ale Colegiului au fost, însă, contestate la Consiliul Superior al Procurorilor de către Inspecţia procurorilor sau acuzatorii de stat vizaţi. În rezultat, în câte trei cazuri, Consiliul a decis agravarea sau atenuarea sancţiunii, iar în patru cazuri a menţinut pedeapsa aplicată de Colegiu. O contestaţie este pendinte la Consiliul Superior al Procurorilor.

Colegiul are următoarele atribuţii:

  • examinează cauzele disciplinare iniţiate împotriva procurorilor, primite de la Inspecţia procurorilor, şi aplică, după caz, sancţiuni disciplinare;
  • adoptă recomandări privind prevenirea abaterilor disciplinare şi respectarea eticii de către procurori;
  • formulează avize individuale cu privire la incompatibilităţile procurorilor sau, după caz, eventuale sau pretinse conflicte de interese, precum şi privind probleme de etică şi de deontologie a procurorilor.
  • examinează contestaţiile formulate în ordinea art.49 alin.(4) din Legea cu privire la Procuratură.
Similare
RECOMANDĂRI