Raport oficial: Cu bugete record în domeniul militar în 2020, statele UE au eşuat să colaboreze în domeniul apărării europene
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Raport oficial: Cu bugete record în domeniul militar în 2020, statele UE au eşuat să colaboreze în domeniul apărării europene

Statele Uniunii Europene au cheltuit aproape 200 de miliarde de euro pentru apărare în 2020, cea mai mare valoare începând din 2006, dar investiţiile comune ale lor în acest domeniu au scăzut, indică Agenţia Europeană pentru Apărare (EDA), într-un raport dat publicităţii luni şi menit să arate tendinţa evolutivă a europenilor de a investi în domeniul apărării, deşi se observă un eşec din perspectiva colaborării comune între statele membre.

În 2020, cheltuielile totale pentru apărare realizat de cele 26 de state membre ale EDA s-au ridicat la 198 de miliarde de euro, marcând o nouă creştere de 5 % faţă de 2019 şi constituind cel mai ridicat nivel înregistrat vreodată de EDA de când a început să colecteze date în 2006. Raportul EDA constată, de asemenea, că 19 state membre şi-au majorat cheltuielile totale de apărare în 2020, 6 dintre acestea crescând cheltuielile cu peste 10%.

Raportul actual arată o ameliorare a situaţiei constatate în raportul precedent, primul de acest fel din istorie. Anul trecut, raportul EDA constata că statele UE au o “înţelegere neuniformă a conceptului de autonomie strategică”, că finanţarea apărării este insuficientă şi pune “în pericol autonomia strategică a UE”. În pofida faptului că abordarea “neuniformă” în materie de apărare comună încă prevalează, relevată şi prin faptul că se înregistrează un nou nivel minim al cheltuielilor europene de colaborare în domeniul apărării, bugetele apărării au crescut în ţările UE.

O creştere susţinută a cheltuielilor şi investiţiilor pentru apărare

Prin cele 198 de miliarde EUR, cheltuielile totale pentru apărare corespund la 1,5 % din produsul intern brut (PIB) al celor 26 de state membre ale EDA şi marchează al şaselea an de creştere consecutivă. Pentru al doilea an consecutiv, EDA a înregistrat o creştere de 5 % a cheltuielilor pentru apărare, în ciuda impactului economic al COVID-19.

Raportul EDA constată că creşterea susţinută a cheltuielilor globale se reflectă şi în cifrele naţionale. În 2020, din cele 19 state membre care au crescut cheltuielile, 13 au crescut cheltuielile cu 5% sau mai mult. 6 state membre le-au crescut cu 10 % sau mai mult. 7 state membre au redus cheltuielile, faţă de 3 în 2019, pentru o reducere totală combinată de 1,42 miliarde EUR.

De asemenea, s-au înregistrat creşteri ale cheltuielilor într-o varietate de domenii, investiţiile în domeniul apărării în cercetare, dezvoltare şi achiziţia de noi echipamente continuând să crească. Investiţiile în domeniul apărării efectuate de statele membre au atins cea mai mare cifră înregistrată vreodată de AEA, de 44 de miliarde EUR, reprezentând o creştere de 5 % faţă de 2019.

Atunci când sunt combinate, statele membre au atins pragul de referinţă de 20% al investiţiilor în apărare ca procent din totalul cheltuielilor de apărare, 14 state membre alocând 20% sau mai mult, în timp ce un minim comun înregistrat de AEA de numai 3 state a cheltuit mai puţin de 10% în acest domeniu.

Un nou nivel minim al cheltuielilor europene de colaborare în domeniul apărării

În ciuda creşterii susţinute a cheltuielilor totale pentru apărare, cheltuielile de apărare în colaborare au continuat să aibă o tendinţă descendentă. În 2020, statele membre au cheltuit în total 4,1 miliarde EUR pentru achiziţionarea de noi echipamente în cooperare cu alţii, ceea ce reprezintă o scădere de 13 % faţă de 2019. Datele transmise către AEA arată o reducere semnificativă a achiziţiilor europene de echipamente de apărare în colaborare începând cu 2016. În 2020, statele membre au efectuat doar 11 % din totalul achiziţiilor de echipamente în cooperare cu alte state membre ale UE, fiind mult sub nivelul de referinţă colectiv de 35 %, care reprezintă, de asemenea, un angajament în cadrul cooperării structurate permanente (PESCO).

Care sunt principalele constatări ale raportului?

Raportul EDA, bazat pe datele furnizate în mod voluntar de către ministerele apărării, constată, de asemenea, că cheltuielile totale pentru apărare au reprezentat 2,8% din totalul cheltuielilor publice. Constatările suplimentare includ:

– Din cele 44 de miliarde de euro cheltuite pentru investiţii în domeniul apărării, 83% sau 36 de miliarde de euro au fost utilizate pentru achiziţionarea de echipamente şi 17% sau 8 miliarde de euro pentru cercetare şi dezvoltare. Aceeaşi împărţire procentuală ca în 2019.

– Achiziţionarea de noi echipamente a beneficiat cel mai mult de creşterea cheltuielilor, cu un nivel record de 36 de miliarde EUR alocate în 2020, comparativ cu minimul recent de 21 de miliarde EUR din 2014.

– Un nivel record de 2,5 miliarde EUR a fost alocat cercetării şi tehnologiei în domeniul apărării în 2020. Această creştere este determinată de două state membre – Franţa şi Germania – care, împreună, asigură peste 90 % din creşterea în domeniul cercetării şi tehnologiei.

Investiţii neuniforme în cercetare şi tehnologie în domeniul apărării

În 2020, cheltuielile pentru cercetare şi tehnologie (R&T) în domeniul apărării s-au ridicat la 2,5 miliarde EUR, marcând o creştere masivă de 46% faţă de 2019 şi un maxim înregistrat de AEA. Acest lucru aduce cheltuielile de cercetare şi dezvoltare în domeniul apărării ca procent din totalul cheltuielilor de apărare la peste 1 % pentru prima dată din 2014.

Tendinţa de a derula proiecte de apărare cu preponderenţă la nivel naţional, mai degrabă decât colectiv, se aplică şi la R&T în domeniul apărării. În 2020, statele membre au cheltuit 143 de milioane EUR pentru proiecte de R&T în domeniul apărării în cooperare cu alte state membre ale UE, ceea ce reprezintă 6 % din totalul cheltuielilor de R&T în domeniul apărării ale statelor membre. Aceasta reprezintă cea mai mică pondere înregistrată de AEA de când a început să colecteze date în 2005 şi este cu mult sub pragul de referinţă de 20 %.

Investiţiile inegale în R&T sunt, de asemenea, evidente în acest caz, deoarece 6 state membre – Croaţia, Estonia, Italia, Polonia, Portugalia şi Spania – ating pragul de referinţă de 20%, dintre care 3 dintre ele cheltuiesc mai mult de 50% din cheltuielile de R&T în domeniul apărării cu alte state membre.

EDA colectează anual date privind apărarea, lucru pe care îl face din 2006, în conformitate cu decizia Comitetului director ministerial al agenţiei din noiembrie 2005. Ministerele apărării din cele 26 de state membre ale agenţiei furnizează datele. EDA acţionează în calitate de custode al datelor şi publică cifrele agregate în broşurile sale.

Toate datele sunt colaţionate (“totalul încorporează 26 de state membre ale AEA”) şi au fost rotunjite. Cifrele privind cheltuielile pentru apărare sunt furnizate în preţuri constante din 2020, pentru a ţine cont de inflaţie şi pentru a permite o comparaţie între ani.
Similare
RECOMANDĂRI