DOC. Un proiect de modificare a Constituţiei, aprobat de deputaţi în prima lectură. Ce prevede acesta
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

DOC. Un proiect de modificare a Constituţiei, aprobat de deputaţi în prima lectură. Ce prevede acesta

Deputaţii au aprobat, astăzi, cu 56 de voturi, un proiect de modificare a Constituţiei, în prima lectură. Proiectul se referă la termenul iniţial de numire a judecătorilor şi selectarea judecătorilor Curţii Supreme de Justiţie şi, totodată, concretizează rolul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) în procesul de autoadministrare a sistemului judecătoresc, componenţei şi competenţelor acestuia.

Una din intervenţiile propuse se referă la excluderea termenului iniţial de 5 ani de numire a judecătorilor, prevăzut la art. 116 din Constituţie. Astfel, judecătorii instanţelor judecătoreşti ar urma să fie numiţi în funcţie până la atingerea plafonului de vârstă, de către Preşedintele Republicii Moldova, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii. Preşedintele Republicii Moldova poate respinge o singură dată candidatura propusă de către CSM.

De asemenea, se urmăreşte uniformizarea procedurilor de numire a judecătorilor în toate instanţele judecătoreşti din ţară, indiferent de nivelul acestora, inclusiv ai Curţii Supreme de Justiţie (CSJ). Se propune ca judecătorii CSJ să fie numiţi în funcţie similar judecătorilor din curţile de apel şi judecătorii, adică de către Preşedintele Republicii Moldova la propunerea CSM şi nu de către Parlament. Această modificare ar urma să reducă influenţa factorilor politici asupra procedurii de numire a judecătorilor.

”Respectiv, excluderea cerinţei deţinerii vechimii în funcţia de judecător de cel puţin 10 ani de către preşedintele, vicepreşedinţii şi judecătorii CSJ are ca scop obţinerea calităţii de judecător la CSJ şi a persoanelor cu o vechime în funcţie alta decât cea de judecător, pentru excluderea corporativitaţii în cadrul CSJ”, se arată în nota informativă la proiect.

Totodată, proiectul vine cu o completare la reglementarea imunităţii funcţionale a judecătorilor. Aceştia vor avea imunitate funcţională doar în condiţiile legii.

De asemenea, se propune completarea Constituţiei cu un articol nou care va reglementa expres faptul că Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei autorităţii judecătoreşti.

Proiectul mai prevede excluderea Procurorului General şi a Ministrului Justiţiei din componenţa CSM. Acesta va fi constituit din 12 membri: 6 membri din rândul judecătorilor şi 6 – din rândul nonjudecătorilor, aleşi de către Parlament. O altă modificare propusă se referă la durata mandatului membrilor CSM, care va constitui 6 ani.

În partea ce ţine de concretizarea atribuţiilor CSM, prin intermediul proiectului se propune stipularea expresă a faptului că CSM trebuie să fie consultat obligatoriu în procesul elaborării, examinării, aprobării şi modificării bugetului de stat în partea ce ţine de alocarea mijloacelor financiare destinate instanţelor judecătoreşti şi este în drept să prezinte amendamente la actele remise pentru consultare.

Proiectul de lege pentru modificarea Constituţiei Republicii Moldova a fost elaborat şi aprobat de Guvern pe 30 septembrie 2020, fiind înregistrat la Parlamentul de legislatura a X-a pe 10 decembrie acelaşi an. 

Documentul a fost elaborat întru realizarea Planului Naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană.  Legea ar urma să intre în vigoare la expirarea a 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
 

Similare
RECOMANDĂRI