PAS a înregistrat trei proiecte de legi. Printre acestea, revocarea conducerii Consiliului Audiovizualului
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

PAS a înregistrat trei proiecte de legi. Printre acestea, revocarea conducerii Consiliului Audiovizualului

În calitate de deputat, Sergiu Litvinenco a înregistrat trei iniţiative legislative care au ca scop „curăţirea mai multor instituţii” ale statului. Primul proiect se referă la responsabilizarea mai multor autorităţi aflate sub control parlamentar. Este vorba de Consiliul Concurenţei, ANRE, Consiliul Audiovizualului, Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor şi Comisia Naţională a Pieţei Financiare.

„Aşa cum am menţionat şi cu alte ocazii, existenţa unei autonomii funcţionale nu înseamnă că şefii instituţiilor statului nu pot răspunde pentru ineficienţă sau incompetenţă. Dimpotrivă, pornind de la rolul constituţional al Parlamentului, este obligatoriu ca acesta, prin prisma controlului parlamentar pe care-l exercită conform prevederilor Constituţiei, să asigure că instituţiile statului îşi îndeplinesc misiunea şi atribuţiile conform Constituţiei şi legilor, şi nu deviază de la aceste deziderate”, susţine Sergiu Litvinenco. 

Proiectul de lege propune ca Parlamentul, prin intermediul organelor sale de lucru, să poată analiza activitatea acestor instituţii şi, în funcţie de concluziile la care va ajunge, să poată adopta actele necesare, inclusiv de revocare din funcţii a conducătorilor, ineficienţi şi incompetenţi.

Al doilea proiect se referă la transformarea funcţiei de şef al Servicului fiscal de Stat şi de şef al Servicului Vamal din funcţionar public în persoană cu funcţie de demnitate publică, respectiv, competenţa de numire a acestor persoane urmează a trece de la ministrul finanţelor la Guvern. 

„Ideea modificării respective ţine de importanţa domeniilor care sunt atribuite celor două instituţii pentru o bună administrare a finanţelor publice, iar realizarea eficientă a acestora se poate face doar cu ajutorul unor persoane care se bucură de un mandat cert acordat nemijlocit de Guvern”, susţine deputatul. 

Al treilea proiect de lege vizează fortificarea rolului Consiliului Superior al Magistraturii în ceea ce priveşte desemnarea preşedintelui interimar al Curţii Supreme de Justiţie. Conform legii în vigoare, interimatul funcţiei de preşedinte al CSJ este asigurat, în virtutea unor circumstanţe, în afara vreunei decizii a CSM. Prin proiectul respectiv, se propune ca decizia cu privire la preşedintele interimar al CSJ să fie luată, precum este firesc, de instituţia care, în conformitate cu standardele constituţionale, asigură administrarea justiţiei – de către CSM.
Similare
RECOMANDĂRI