Preşedinţia anunţă concurs de selectare a candidatului la funcţia de membru al CSP din rândul societăţii civile, desemnat de şefa statului
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Preşedinţia anunţă concurs de selectare a candidatului la funcţia de membru al CSP din rândul societăţii civile, desemnat de şefa statului

Preşedinţia Republicii Moldova anunţă organizarea şi desfăşurarea concursului de selectare a candidatului la funcţia de membru al Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) din rândul societăţii civile, desemnat de către şefa statului.

Concursul se desfăşoară în conformitate cu Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură şi Regulamentul privind modul de organizare şi desfăşurare a concursului de selectare a candidatului la funcţia de membru al CSP din rândul societăţii civile, desemnat de către Preşedintele Republicii Moldova, aprobat prin Decretul nr. 548 - VIII din 29 decembrie 2017.

Condiţiile de bază pentru participare la concurs, conform Legii cu privire la Procuratură şi Regulamentului, sunt următoarele:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) cunoaşte limba română;
c) are capacitatea de exerciţiu deplină;
d) posedă studii superioare juridice;
e) are experienţă în domeniul dreptului de cel puţin trei ani;
f) se bucură de o reputaţie ireproşabilă;
g) nu a atins vârsta de 65 de ani.

Conform Regulamentului, dosarul de participare la concurs trebuie să conţină:

a) cererea de înscriere la concurs;
b) scrisoarea de motivare;
c) curriculum vitae;
d) copia de pe actul de identitate;
e) copia de pe diploma de studii superioare complete în drept sau echivalentul acesteia şi alte acte de studii relevante;
f) copia actelor care confirmă experienţa în câmpul muncii (carnetul de muncă, contractul etc.);
g) cazierul judiciar;
h) certificatul medical de sănătate, inclusiv narcologic şi psihiatric.

Concursul se va desfăşura în două etape: depunerea dosarului de participare şi interviul, susţinut în faţa Comisiei, în vederea testării cunoaşterii domeniului şi a aspectelor privind exercitarea atribuţiilor funcţionale în calitate de membru al CSP.

Dosarul de participare la concurs se va depune în Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova până la data de 14 septembrie 2021, eliberându-i-se o confirmare privind recepţionarea acestuia. La interviu vor fi invitaţi doar candidaţii preselectaţi.

Atribuţiile membrului CSP pot fi consultate în Legea cu privire la Procuratură (art. 70). Pentru informaţii suplimentare, contactaţi secretara Comisiei, Lilia Tonu, la nr. de tel.: (022) 265-243 sau scrieţi la adresa electronică: [email protected].

Similare
RECOMANDĂRI