ANI a iniţiat controale ale averilor câtorva deputaţi. Alţii au achitat amenzi pentru că nu au prezentat la timp declaraţiile
Sursa foto:TVR Moldova, poză simbol Vizualizari:

ANI a iniţiat controale ale averilor câtorva deputaţi. Alţii au achitat amenzi pentru că nu au prezentat la timp declaraţiile

Inspectorii Autorităţii Naţionale de Integritate au iniţiat 15 cauze contravenţionale şi 19 controale ale averilor, după ce au verificat declaraţiile de avere şi interese personale pentru anul 2018 a deputaţilor din legislatura a IX.

O parte dintre deputaţii fostului parlament (11 la număr) şi-au achitat deja amenzile, fiindu-le perfectate procese-verbale contravenţionale în baza art. 3302 Cod Contravenţional. Alte patru cauze contravenţionale sunt încă în procedură de examinare. Valoarea totală a amenzilor aplicate este de 28000 lei.

Totodată, potrivit legii, în cazul nedepunerii sau depunerii tardive a declaraţiei, inspectorul de integritate iniţiază controlul averii şi al intereselor personale.

În consecinţă, atât nedepunerea în termen, cât şi verificarea prealabilă a celor 101 declaraţii de avere şi interese personale pentru 2018 a generat declanşarea a 19 controale ale averilor foştilor şi actualilor deputaţi.

În conformitate cu prevederile legale, controlul declaraţiilor de avere şi interese personale constă în verificarea depunerii în termen a declaraţiilor de către subiecţii declarării, precum şi verificarea respectării cerinţelor de formă a declaraţiilor de avere şi interese personale.

Asta în timp ce, în procesul de control al averii şi al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele şi informaţiile privind averea existentă a persoanei supuse controlului, precum şi  modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcţiilor publice sau de demnitate publică. Controlul poate fi efectuat pe durata exercitării mandatelor, a funcţiilor publice sau de demnitate publică şi în decursul a 3 ani după încetarea acesteia.

Verificările respective au fost efectuate în baza Dispoziţiei preşedintelui ANI din 21 mai 2019, care prevede controlul declaraţiilor de avere şi interese personale depuse de către subiecţii declarării pentru anul 2018 (deputaţi, miniştri, judecători, procurori, etc).

În acelaşi context, au fost verificaţi circa 400 de judecători şi urmează să fie verificaţi peste 700 de procurori.

Similare
RECOMANDĂRI