Nicu Popescu şi Bogdan Aurescu au semnat Foaia de parcurs privind domeniile prioritare de cooperare R. Moldova şi România
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Nicu Popescu şi Bogdan Aurescu au semnat Foaia de parcurs privind domeniile prioritare de cooperare R. Moldova şi România

Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe şi integrării europene, Nicu Popescu, în prezenţa preşedinţilor Maia Sandu şi Klaus Iohannis, a semnat împreună cu omologul român Bogdan Aurescu, Foaia de parcurs privind domeniile prioritare de cooperare Republica Moldova şi România. Este un document amplu, menit să accelereze la modul concret procesul de integrare europeană al Republicii Moldova, asigurând dezvoltarea economică şi socială în beneficiul direct al tuturor cetăţenilor.

„Întreprindem azi la Bucureşti noi paşi pentru apropierea Republicii Moldova de România şi spaţiul european nu doar prin vorbe, ci şi prin fapte şi acţiuni concrete. Am convenit să acordăm prioritate monitorizării implementării proiectelor, comunicării publice cu privire la contribuţia României, asigurării unei co-finanţări din partea Republicii Moldova, chiar şi simbolice.”, a spus şeful diplomaţiei de la Chişinău Nicu Popescu.

Toate acţiunile enumerate în Foaia de parcurs vor fi în atenţia autorităţilor şi la următoarea şedinţă comună ale ambelor Guverne.

Foaia de parcurs face referinţă la angajamentele ambelor părţi pentru:

 1. interconexiunea energetică: vom întreprinde toate eforturile pentru darea în exploatare în cele mai scurte termene a gazoductului Ungheni-Chişinău şi pentru realizarea interconexiunilor în domeniul energiei electrice; 
 2. încheierea unui nou Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil acordat de România Republicii Moldova, care să îndeplinească funcţiile Acordului semnat în 2010 şi ieşit din vigoare la 28 martie 2021;
 3. infrastructura de transport - construcţia podului rutier Ungheni (România) - Ungheni (Republica Moldova), consolidarea podului rutier Galaţi-Giurgiuleşti, reabilitarea podului feroviar Galaţi-Giurgiuleşti;
 4. comunicaţii şi societatea informaţională: am stabilit accelerarea eforturilor în scopul identificării soluţiilor concrete care să facă posibilă reducerea tarifelor pentru apelurile internaţionale şi pentru serviciile de roaming;
 5. cooperarea în domeniul securităţii cibernetice: vom desfăşura consultări la nivelul instituţiilor responsabile din cele două state;
 6. cooperarea regională şi teritorială: am confirmat, printre altele, angajamentul comun pentru finalizarea implementării proiectelor de cooperare teritorială în baza Programului Operaţional Comun România – Republica Moldova 2014 – 2020.
 7. protecţia mediului, apelor şi pădurilor: vom accesa expertiza României la elaborarea Codului Silvic; dezvoltarea software-ului de urmărire a trasabilităţii lemnului; funcţionarea Agenţiei de Mediu (nou creată); gestionarea software-ului privind Fondul Global de Mediu (GEF).
 8. educaţie şi cercetare: am convenit, printre altele, să urgentăm procedurile necesare pentru semnarea Protocolului de colaborare bilaterală între cele două ministere ale Educaţiei şi am evidenţiat interesul comun pentru dezvoltarea cooperării între instituţiile care organizează programe de formare continuă a cadrelor didactice din Republica Moldova şi România.
 9. cultură: am reliefat necesitatea încheierii, în baza Acordului de cooperare în domeniul culturii între ministerele de resort, a unui Protocol cu privire la organizarea anuală a Festivalului Teatrelor Naţionale din R. Moldova şi România care să reglementeze aspectele organizatorice şi financiare şi să asigure durabilitatea proiectului.
 10. sănătate: vor fi continuate iniţiativele de creştere a siguranţei şi protecţiei populaţiei prin îmbunătăţirea pregătirii şi menţinerea capacităţii de intervenţie a serviciilor de urgenţă profesioniste (inclusiv SMURD), în zona transfrontalieră România - Republica Moldova.
 11. muncă: vom consolida dialogul bilateral în domeniul inspecţiei sociale, asigurările sociale, dezvoltarea serviciilor sociale, reforma beneficiilor de asistenţă socială, protecţia copilului, ocuparea forţei de muncă, formarea profesională a adulţilor, migraţia în scop de muncă, egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, inspecţia muncii şi protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi;
 12. cooperarea în domeniul afacerilor interne: vor fi lansate noi proiecte care vor îmbunătăţi capacităţile de reacţie şi vor asigura continuitatea acţiunilor aflate în desfăşurare în domenii precum managementul frontierei, migraţia ilegală, infracţionalitatea transfrontalieră, cooperarea poliţienească şi situaţiile de urgenţă;
 13. cooperarea în domeniul finanţelor publice şi fondurilor europene: va fi extinsă cooperarea dintre cele două bănci centrale în domenii precum supravegherea bancară, gestiunea situaţiilor de criză, activitatea prestatorilor de servicii de plată şi a emitenţilor de monedă electronică, infrastructurile pieţei financiare, operaţiunile cu numerar;
 14. cooperarea în domeniul justiţiei: România va acorda sprijin Republicii Moldova în cadrul procesului de reformă a justiţiei;
 15. agricultură: un dialog dinamic între instituţiile de profil;
 16. cooperarea în domeniul comerţului şi investiţiilor: România este primul partener comercial al Republicii Moldova. Ne propunem consolidarea prezenţei investiţionale româneşti în ţara noastră;
 17. asistenţa oficială pentru dezvoltare: Ţara noastră deţine o relevanţă centrală în cadrul politicilor României în domeniul cooperării internaţionale pentru dezvoltare;
 18. cooperarea pe linia ministerelor de externe: există deschidere deplină pentru aprofundarea colaborării pe acest palier.
Similare
RECOMANDĂRI