Raport Promo-LEX: Pandemia a redus din numărul activităţilor de promovare a partidelor politice
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Raport Promo-LEX: Pandemia a redus din numărul activităţilor de promovare a partidelor politice

Asociaţia Promo-LEX a lansat Raportul „Monitorizarea finanţării partidelor politice în prima jumătate a anului 2020”. Raportul conţine constatări făcute de monitorii Promo-LEX în urma monitorizării civice a finanţelor partidelor politice.

Cinci partide politice (POM, PSD, PUN, MSPRRM, PRM) au prezentat rapoartele semestriale la CEC cu întârziere, iar altele nouă (MSPSN, PNOI, NOI, PUCM, PMUEM, PPM, PReg, PR, PSP) n-au prezentat rapoarte până la data de 26 august curent. Astfel, în sem. I 2020, se înregistrează o pondere de 81 % de conformare faţă de norma de raportare.

În prima jumătate a anului, din cele 39 de formaţiuni politice vizate, 24 au indicat venituri în sumă de 22 287 418 lei şi un total al soldului iniţial la 1 ianuarie curent de 49 485 626 de lei. Cuantumul cheltuielilor raportate a constituit 24 270 754 de lei, cu un sold final la 30 iunie 2020, de 47 502 290 de lei. Celelalte 15 partide care au depus rapoartele financiare nu au indicat venituri şi cheltuieli.

Principala sursă de finanţare a formaţiunilor politice a constituit subvenţiile de la bugetul de stat (74%). Astfel,  24 de formaţiuni politice au recepţionat subvenţii în cuantum de 16 415 065 lei.

Activităţile politice din semestrul I al anului 2020, au fost marcate de pandemia COVID-19, astfel numărul evenimentelor şi manifestaţiilor publice de amploare a fost diminuat, iar majoritatea activităţilor de promovare politică au avut legătură directă cu acţiunile de caritate în context pandemic.

În acest context, 19 partide politice au desfăşurat 1 357 de activităţi promoţionale, evenimente de tip publicitate şi întruniri politice, donaţii de echipamente în context pandemic, activităţi din uşă în uşă, etc. În timp ce în aceeaşi perioadă a anului 2019, monitorii Promo-LEX au raportat  1 518 de activități promoționale și evenimente desfăşurate de către 14 formaţiuni politice.

În perioada de referinţă, potrivit monitorilor, Partidul Politic Şor şi-a asumat meritele pentru inaugurarea proiectelor de iluminat stradal şi reabilitare a drumurilor efectuate pe bani publici în cel puţin 9  cazuri. Promo-LEX a estimat un cuantum de minim 24 339 611 lei drept cheltuieli pentru lucrările respective. În acelaşi timp, PPŞ reiese că nu a suportat cheltuieli pentru acestea. Estimările respective sunt doar pentru informarea publicului şi nu au fost luate în calcul drept cheltuieli neraportate.

Alte cinci partide politice (Partidul Liberal, Partidul Popular Românesc, Partidul Uniunea Salvaţi Basarabia, Partidul Politic Democraţia Acasă şi Partidul Naţional Liberal) sub egida şi simbolistica Mişcării Politice UNIREA (MPU), au desfăşurat activităţi de promovare politică. Activităţile respective au suportat costuri care ipotetic trebuiau efectuate de pe contul bancar al MPU. Totuşi potrivit constatărilor, transparenţa financiară a MPU a rămas o necunoscută în sem. I 2020.

Activităţile fundaţiilor de caritate nu au lipsit nici în prima jumătate a anului 2020. Astfel, Fundaţia de Binefacere „Din suflet”, asociată PSRM, Asociaţia „Pentru Orhei”, asociată PPŞ, Fundaţia „Renato Usatîi”, asociată PN, au făcut promovare indirectă pentru partidele asociate. Cheltuielile estimate pentru aceste activităţi sunt de cel puţin 1 568 678 de lei, bani neraportaţi de către partide.

Asociaţia Promo-LEX a  constatat neraportarea tuturor cheltuielilor din partea a 18 partide politice în cuantum total de 5 228 114 de lei. Pe de altă parte au fost estimate 696 799 lei din partea Grupului PRO-MOLDOVA (până la înregistrarea în calitate de partid politic).

Categoriile Alte cheltuieli şi cheltuieli de personal au fost categoriile cu estimările cele mai mari. În contextul pandemic observăm că, în premieră, cheltuielile raportate la CEC pentru evenimente şi manifestaţii publice indică valori mai mari decât estimările sau dacă şi sunt discrepanţe, acestea par să fie mai mici decât în anii precedenţi.


 

Similare
RECOMANDĂRI